Złoty wiek kultury polskiej.

Złoty wiek kultury polskiej.

Tytuł:

A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”, czyli o pięknie mowy polskiej.

Cele:

poznamy twórczość wybitnych twórców Złotego Wieku;

dowiemy się, jak wyglądała edukacja młodzieży w XVI wieku;

zapamiętamy, że rozkwit polszczyzny nastąpił w Odrodzeniu.

Hasła treści: Mikołaj Rej, Jan Kochanowski, Czarnolas, Andrzej Frycz Modrzewski

Uwagi metodyczne: Warto zainicjować z uczniami zabawę językową. Można prześledzić ewolucję języka polskiego podając przykłady literackie omawiane na lekcji. Uczniowie wskazują słowa, które wyszły z użycia i odgadują ich znaczenie. Warto podkreślić znaczenie dzieł renesansowych twórców dla rozwoju pięknej polszczyzny, oraz uwrażliwić uczniów na poprawność językową