Złoty wiek

Materiał składa się z sekcji: "Krąg dworskiego humanizmu", "Polacy nie gęsi, iż swój język mają – wejście języka polskiego do wyższej kultury", "Inspiracji szukamy na zagranicznych uczelniach", "Wspaniałość renesansowej nauki: astronomia, geografia, historia", "Nauki społeczne na usługach demokracji szlacheckiej", "Szkoły, jakich potrzebujemy – zmiany w oświacie", "Łacina – język uniwersalny", "Wspaniałość mówienia – sztuka oratorstwa".

Materiał zawiera 53 ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki).

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida