Zmiany stanów skupienia

Tablica przedstawia tradycyjny podział na trzy stany skupienia: stały, ciekły i gazowy. Prawie wszystkie substancje (z wyjątkiem niektórych związków organicznych) mogą przechodzić z jednego stanu skupienia w inny. Materiał może być przydatny dla zilustrowania przejść pomiędzy stanami skupienia, podczas realizowania tematów z termodynamiki.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.