Znajdź nazwy alkenów

Karta pracy ucznia zawierająca tablicę, w której ukryte są nazwy 11 alkenów; należy je odnaleźć i zaznaczyć.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida