Znajdź pary

Schemat do uzupełnienia: utrwalenie poznanych wzorów na pole trójkąta i czworokątów. Wykorzystano zabawy dydaktyczne, które wpływają na aktywny i twórczy udział uczniów w procesie nauczania.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida