Żniwa

Zdjęcie przedstawia kobiety pracujące w polu przy żniwach.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.