Żołnierze Niezłomni

Materiał składa się z sekcji: „Nie dajmy zginąć poległym...”, „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, „Pamięć bohaterom”, „Sylwetki wyklętych”, „Projekt edukacyjny”, „Praca w grupach”.

Materiał zawiera:

- 8 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 3 filmy, 6 ćwiczeń;

- dwa filmy, które przedstawiają w jaki sposób przywracana jest pamięć o żołnierzach antykomunistycznego podziemia - Niezłomnych i Wyklętych;

- film, który przedstawia udział kobiet w antykomunistycznym podziemiu;

- opis losów żołnierzy antykomunistycznego podziemia;

- wiersz Zbigniewa Herberta „Wilki”, poświęcony żołnierzom antykomunistycznego podziemia; 

- zdjęcie, na którym przedstawiono jak prezydent Lech Kaczyński przekazuje Markowi Franczakowi przyznany pośmiertnie jego ojcu Józefowi Franczakowi ps. Lalka Krzyż komandorski z Gwiazdą orderu Odrodzenia Polski;

- opis Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych;

- fragment ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”;

- ćwiczenia, które polegają na zebraniu informacji o jednym z bohaterów, którzy walczyli w antykomunistycznym podziemiu;

- ćwiczenie warsztatowe do wykonania w grupach, które polega na opracowaniu podanych pytań do załączonych tekstów źródłowych i ich zaprezentowaniu na forum klasy.

Bibliografia:

  • Źródło: USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” Dz. U. z 2011r. Nr 32, poz. 160, dostępny w internecie: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20110320160/T/D20110160L.pdf [dostęp 5.06.2021 r.].
  • Źródło: Wilki, [w:] Zbigniew Herbert, Rovigo, Wrocław 1992.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida