Źródła cukrów

Schemat przedstawia źródła cukrów.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.