Źródła historyczne

Prezentacja przedstawia podział źródeł historycznych na: pisane i materialne oraz ich charakterystykę wraz z przykładami ze zdjęciami.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.