Strona główna Źródła światła i jego prędkość. Zjawisko powstawania cienia i półcienia
Powrót

Źródła światła i jego prędkość. Zjawisko powstawania cienia i półcienia

Wstęp do tematu: Źródła światła i jego prędkość. Zjawisko powstawania cienia i półcienia. Zasób zawiera: ogólny wstęp do tematu, fotografię zachodzącego Słońca, odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia oraz cele lekcji sformułowane w języku ucznia.

Zasób zawiera: wstępne wiadomości na temat: dlaczego nie rozróżniamy barw ani kształtów przedmiotów; fotografię przedstawiającą zielone liście drzew (fotosynteza); fotografię oka ludzkiego; zadanie interaktywne typu prawda/fałsz.

Zasób zawiera: określenie źródła światła, podział na naturalne i sztuczne źródła światła; ciekawostkę dotyczącą pierwszych źródeł światła; informację o pierwszej lampie naftowej (Ignacy Łukaszewicz); ciekawostkę o organicznych diodach elektroluminescencyjnych; zdjęcia przedstawiające wykorzystanie organicznych diod elektroluminescencyjnych (OLED) i lampki oliwnej.

Zasób zawiera: informacje o obiektach, które świecą, ale nie są źródłem światła; fotografie przedstawiające Wenus i Księżyc na nocnym niebie; zadanie interaktywne.

Zasób zawiera: oznaczenie i wartość prędkości światła w próżni; film przedstawiający prostoliniowe rozchodzenie się światła; opis doświadczenia, którego celem jest udowodnić prostoliniowe rozchodzenie się światła; animację dotyczącą camera obscura; dwa polecenia dla ucznia, fotografię przedstawiającą cień człowieka; schematy obrazujące jak powstaje cień i mechanizm powstawania półcienia; objaśnienia pojęć: rozciągłe źródło światła, punktowe źródło światła.

Zasób zawiera osiem sformułowań podsumowujących i pracę domową dla ucznia (cztery polecenia tekstowe).

Zasób zawiera pojęcia: lata świetlne, obszar cienia, półcień, punktowe źródło światła, rozciągłe źródło światła, źródło światła

Zasób zawiera dwa zadania interaktywne: zdania do uzupełnienia i wybór prawda/fałsz