Źródło

Dzieci dowiadują się m.in. skąd się bierze woda na Ziemi. Opisują rzekę i jej źródło. Tłumaczą, jak powstają wody mineralne. Widżet interaktywny pomaga w poznaniu i zrozumieniu z czego składa się rzeka i jak opisywać te elementy. Prezentacja wyjaśniająca, w jakiej postaci występuje na Ziemi woda. Do prezentacji dołączony jest materiał uzupełniający dla nauczyciela.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.