Związek Morski – imperium Ateńczyków

Autor: Sebastian Rajewicz

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Wolicki Aleksander, Kolonie i kleruchie, [w:] Bravo B., Wipszycka E., Wolicki A., Węcowski M., Historia starożytnych Greków, t. 2, Warszawa 2009.
 • Wolicki Aleksander, Składka członkowska (phoros), [w:] Bravo B., Wipszycka E., Wolicki A., Węcowski M., Historia starożytnych Greków, t. 2, Warszawa 2009.
 • Wolicki Aleksander, Pokój Kalliasa, [w:] Bravo B., Wipszycka E., Wolicki A., Węcowski M., Historia starożytnych Greków, t. 2, Warszawa 2009.
 • Tukidydes, Wojna peloponeska, t. ks. 1, rozdz. 96, tłum. K. Kumaniecki, Warszawa 1988.
 • Tekst pokoju królewskiego z 387 r. p.n.e. pomiędzy Spartą a Persją, [w:] Ksenofont, Historia grecka, t. ks. V, rozdz. 1, par. 31, tłum. W. Klinger, Wrocław 1958.
 • Tukidydes, Wojna peloponeska, t. ks. III, rozdz. 50, tłum. K. Kumaniecki, Warszawa 1988.
 • Fragment mowy wygłoszonej w Sparcie przez posłów z Mityleny, jednego z najpotężniejszych sprzymierzeńców Aten w Związku Morskim. Mowa została wygłoszona w 428 r. p.n.e. po tym, jak Mityleńczycy zbuntowali się przeciw Atenom i szukali wsparcia u Spartan. Tukidydes, Wojna peloponeska, księga 3, rozdział 10, tłum. K. Kumaniecki.
 • Inskrypcja ateńska IG 1, 3, 19, tłum. A. Wolicki.
 • Musiał Danuta, Świat grecki od Homera do Kleopatry, Warszawa 2008.
 • Parafraza tekstu rzekomego (wedle niektórych) pokoju Kalliasa z 449 r. p.n.e. pomiędzy Atenami a Persją, [w:] Diodor Sycylijski, Biblioteka historyczna, t. ks. XII, rozdz. 4, par. 5, tłum. A. Wolicki.
 • Inskrypcja ateńska IG 1, 3, 65, tłum. A. Wolicki.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida