Związki frazeologiczne – czyli w jaki sposób mity funkcjonują we współczesnym języku polskim?

Scenariusz lekcji z zakresu treningu poznawania, rozumienia i tworzenia związków frazeologicznych. Uczniowie poznają pojęcie związku frazeologicznego, jego funkcje. Wymieniają związki frazeologiczne i wyjaśniają ich znaczenie. Poznają frazeologizmy z mitologii. Samodzielnie redagują wypowiedź pisemną z użyciem związków frazeologicznych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.