Zwykły człowiek w poezji Juliana Tuwima

Materiał zawiera 2 ilustracje, 23 ćwiczenia, w tym 2 interaktywne, 6 poleceń.

Bibliografia:

  • Źródło: Julian Tuwim, Colloquium niedzielne na ulicy, [w:] tegoż, Wiersze wybrane, oprac. Michał Głowiński, Wrocław 1986, s. 14–15.
  • Źródło: Julian Tuwim, Mieszkańcy, [w:] tegoż, Wiersze wybrane, oprac. M. Głowiński, Wrocław 1986.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida