Genesis – początek życia człowieka

Broszura Genesis – początek życia człowieka skorelowana z aplikacją Genesis AR+ stanowi ciekawy, innowacyjny i zaawansowany merytorycznie materiał dydaktyczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych dotyczący rozwoju prenatalnego człowieka.

W prezentowanym materiale znajdujemy szczegółowy i przejrzysty opis pierwszych etapów rozwoju ontogenetycznego człowieka: od zapłodnienia do narodzin. Publikacja została wzbogacona o doskonale korelujące z tekstem elementy graficzne takie jak rysunki, schematy czy fotografie. Do niektórych fragmentów tekstu dołączono również słownik pojęć z zakresu embriologii umożliwiający uczniowi pełne zrozumienie skomplikowanych procesów i zmian charakterystycznych dla rozwoju prenatalnego człowieka.

Nowatorskim i innowacyjnym elementem materiału jest stanowiąca integralną jego część aplikacja Genesis AR+, w której uczeń znajdzie grafiki w wersji 3D oraz krótkie filmy prezentujące szczegóły budowy rozwijającego się organizmu od powstania zygoty po procesy wzrostu i rozwoju charakterystyczne dla zarodka, a później płodu. Dzięki aplikacji odbiorca może nie tylko zobaczyć obraz z różnych perspektyw, ale także zmieniać jego rozmiar.

Materiał edukacyjny w wyczerpujący sposób przedstawia zagadnienia z zakresu rozwoju prenatalnego człowieka co sprawia, że może znaleźć zastosowanie na lekcjach biologii w klasach realizujących program przedmiotu w zakresie rozszerzonym. Jednakże dzięki przejrzystości treści, czytelnym schematom z opisami oraz słownikowi pojęć może być używany także w klasach realizujących biologię w zakresie podstawowym. Uwzględniając zróżnicowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów, nauczyciel może również wykorzystać wyłącznie grafikę, fotografie i filmy lub przedstawić tylko najważniejsze pojęcia objaśnione w książeczce, ilustrując je materiałami wizualnymi.

Z pewnością tak przekazane uczniom treści zostaną przez nich ocenione jako o wiele bardziej interesujące – a tym samym będą lepiej zapamiętane – niż wiedza podana w klasyczny sposób, jako tekst podręcznika.

Tekst broszury oraz filmy i grafiki w pełni odpowiadają wymogom podstawy programowej.