1)

wymienia, rozróżnia i określa zakres działania i funkcje instytucji kultury zajmujących się upowszechnianiem muzyki, w tym: filharmonie, opery, teatry muzyczne, domy kultury, studia radiowe, studia i sale koncertowe;  (2)

2)

rozróżnia i definiuje pojęcia związane z obszarem działań instytucji upowszechniających kulturę i sztukę muzyczną, jak: recital, koncert, występ plenerowy, opera, operetka, musical;  (2)

3)

formułuje samodzielne sądy na temat koncertów, recitali, przedstawień i innych wydarzeń artystycznych;  (2)

4)

uczestniczy w występach artystycznych organizowanych przez lokalnych twórców i wykonawców przy okazji koncertów charytatywnych, okolicznościowych lub rocznicowych, a także w warsztatach muzycznych prowadzonych przez różnych twórców i animatorów;  (2)

5)

organizuje samodzielnie lub zespołowo projekt muzyczny (np. prezentacja muzyczna, audycja muzyczna, uroczystość szkolna, koncert) poprzedzony odpowiednim przygotowaniem merytorycznym (wprowadzeniem do tematu), planowaniem, reklamą (plakat, ulotka, zaproszenie, anonsy na portalach społecznościowych), organizacją, które prowadzą do finalnej realizacji;  (2)

6)

komunikuje się w grupie i potrafi nawiązywać kontakty z nowymi osobami;  (2)

7)

charakteryzuje się ciekawością poznawczą i otwartością wobec różnorodności w kulturze muzycznej;  (2)

8)

okazuje szacunek dla twórców i odbiorców;  (2)

9)

jest zaangażowany i kreatywny w pracy projektowej i aktywnym muzykowaniu;  (2)

10)

rozumie, na czym polega odpowiedzialność za ustalone zadania oraz dbałość o efekt końcowy.  (2)

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida