1.

Rozpoznawanie potrzeby wykonania wytworu technicznego. Motywacja do działania. Analiza możliwości wykorzystania wykonanego wytworu.  (0)

2.

Planowanie i wykonywanie pracy o różnym stopniu trudności.  (0)

3.

Posługiwanie się rysunkiem technicznym, czytanie instrukcji słownej i rysunkowej podczas planowania i wykonywania pracy wytwórczej.  (0)

4.

Opracowanie planu pracy (nazywanie czynności technologicznych, uzasadnianie potrzeby zachowania odpowiedniej kolejności czynności technologicznych, szacowanie czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych czynności).  (0)

5.

Organizowanie stanowiska pracy (dobór narzędzi, przyrządów i urządzeń do obróbki danego materiału).  (0)

6.

Poszanowanie zasad i norm regulujących proces wytwarzania wytworu technicznego (regulamin pracowni, zasady BHP, współpraca w grupie, kontrakt).  (0)

7.

Komunikowanie się językiem technicznym.  (0)

8.

Wyszukiwanie informacji na temat możliwości udoskonalenia działania realizowanego wytworu.  (0)

9.

Przewidywanie skutków własnego działania technicznego, podejmowanie działań z namysłem i planem pracy.  (0)

10.

Wartościowanie własnych możliwości w zakresie planowania, wykonywania i modernizacji tworzonych wytworów.  (0)

11.

Rozwijanie cech: dokładności, precyzji i ostrożności.  (0)

12.

Oszczędne i racjonalne gospodarowanie materiałami, czasem i własnym potencjałem.  (0)

13.

Poczucie odpowiedzialności za wyniki pracy grupowej.  (0)

14.

Samoocena realizacji zaplanowanego wytworu technicznego.  (0)

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida