4.

Ortografia i interpunkcja. Uczeń wykorzystuje wiedzę o zasadach pisowni oraz interpunkcji w tworzonych przez siebie tekstach.  (0)

1)

Biblia, fragmenty: Księgi Rodzaju, Księgi Hioba;  (0)

2)

Jan Parandowski, Mitologia, cz. I Grecja - mity nieomawiane w szkole podstawowej;  (0)

3)

Homer, Iliada (fragmenty);  (0)

4)

Sofokles, Antygona;  (0)

5)

Bogurodzica;  (0)

6)

Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);  (0)

7)

Pieśń o Rolandzie (fragmenty);  (0)

8)

Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II;  (0)

9)

wybrane wiersze: Mikołaj Sęp-Szarzyński, Jan Andrzej Morsztyn;  (0)

10)

Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty);  (0)

11)

William Szekspir, Romeo i Julia;  (0)

12)

Molier, Skąpiec;  (0)

13)

Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry;  (0)

14)

Adam Mickiewicz, Oda do młodości, wybrane ballady, wybrane wiersze;  (0)

15)

Juliusz Słowacki, wybrane wiersze;  (0)

16)

Cyprian Kamil Norwid, wybrane wiersze;  (0)

17)

Bolesław Prus, Z legend dawnego Egiptu;  (0)

18)

Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;  (0)

19)

Henryk Sienkiewicz, Potop;  (0)

20)

wybrane wiersze: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff;  (0)

21)

Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I - Jesień);  (0)

22)

wybrane wiersze następujących poetów: Julian Tuwim, Jan Lechoń, Maria Pawlikowska--Jasnorzewska, Kazimiera Iłłakowiczówna, Julian Przyboś, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy;  (0)

23)

Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu; Ludzie, którzy szli;  (0)

24)

Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;  (0)

25)

wybrane wiersze następujących poetów: Stanisław Baliński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Kazimierz Wierzyński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Czesław Miłosz, wybrane wiersze, w tym z tomu Ocalenie, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, wybrane wiersze, w tym z tomu Raport z oblężonego Miasta;  (0)

26)

Sławomir Mrożek, Tango;  (0)

27)

Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie); Górą "Edek" (z tomu Prawo prerii);  (0)

28)

Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych);  (0)

29)

Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach);  (0)

30)

powojenna piosenka literacka - wybrane utwory Jacka Kaczmarskiego, Agnieszki Osieckiej.  (0)

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida