Autor/autorka

Barbara Hajdo

1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła podstawowa - klasa VIII

2. Przedmiot

informatyka

3. Temat zajęć

Algorytm rysowania prostych figur geometrycznych - iteracja w języku Python.

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Z algorytmami człowiek spotyka się każdego dnia. To bardzo ważne pojęcie i narzędzie w informatyce, gdyż trudno sobie wyobrazić tworzenie efektywnego i bezbłędnie działającego oprogramowania bez korzystania z algorytmów. Algorytmika i poznanie języka tekstowego Python to doskonały sposób na przygotowanie uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Uczniowie wcześniej poznali pojęcie i rodzaje algorytmów. Tworzyli instrukcje na potrzeby programowania wizualnego w środowisku Scratch. Rysowali proste figury z wykorzystaniem podstawowych poleceń w języku Python. Teraz poznają, jak można wykorzystać algorytmy w języku tekstowym Python.

7. Cel ogólny zajęć

Uczniowie poznają składnię pisania pętli for i in range do iteracji w języku tekstowym Python. Będą doskonalić umiejętności w zakresie tworzenia algorytmów w postaci listy kroków i schematu blokowego oraz pisania poleceń i rysowania z wykorzystaniem modułu turtle.

8. Cele szczegółowe zajęć

 1. Uczeń formułuje problem w postaci specyfikacji (czyli opisuje dane i wyniki) i wyróżnia kroki w algorytmicznym rozwiązywaniu problemów. Stosuje różne sposoby przedstawiania algorytmów, w tym w języku naturalnym, w postaci schematów blokowych, listy kroków

 2. Uczeń projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywania problemów. W programach stosuje: instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe, instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice.

 3. Uczeń rozwija znajomość algorytmów i wykonuje eksperymenty z algorytmami, korzystając z pomocy dydaktycznych lub dostępnego oprogramowania do demonstracji działania algorytmów.

9. Metody i formy pracy

 • pogadanka,

 • pokaz z objaśnieniem,

 • ćwiczenia praktyczne - praca w edytorze tekstowym Python,

 • praca indywidualna uczniów w edytorze tekstowym Python,

 • praca indywidualna uczniów w programie Microsoft Word,

 • praca indywidualna uczniów w aplikacji Google Workspace - wypełnianie ankiety ewaluacyjnej,

10. Środki dydaktyczne

 • zestaw komputerowy z dostępem do Internetu,

 • edytor tekstowy języka Python wersja 3.10,

 • projektor multimedialny,

 • aplikacja Google Workspace,

 • program Microsoft Word

11. Wymagania w zakresie technologii

 • zestaw komputerowy z dostępem do Internetu,

 • edytor tekstowy języka Python wersja 3.10,

 • konto na Google Workspace,

 • projektor multimedialny,

 • program Microsoft Word

12. Przebieg zajęć

 • Aktywność 1

  • Temat: Doświadczenie - Uczniowie piszą algorytm w postaci listy kroków rysowania trójkąta równobocznego bez użycia iteracji.

  • Czas trwania: 5 minut

  • Opis aktywności:

   1. Pogadanka i przypomnienie na temat rodzajów algorytmów: w postaci listy kroków i schematów blokowych.

   2. Jakie są niezbędne dane do narysowania trójkata równobocznego? - pogadanka.

   3. Uczniowie piszą na tablicy algorytm rysowania trójkąta równobocznego w postaci listy kroków bez użycia iteracji czyli powtarzania.

 • Aktywność 2

  • Temat: Refleksja - Analizowanie algorytmu rysowania trójkąta równobocznego bez wykorzystania iteracji.

  • Czas trwania: 3 minuty

  • Opis aktywności:

   1. Uczniowie analizują algorytm rysowania trójkata równobocznego.

   2. Odpowiadają na pytanie nauczyciela dotyczące powtarzania się poleceń i ich ilości.

   3. Uczniowie zaznaczają klamrą na tablicy polecenia, które się powtarzają. 

 • Aktywność 3

  • Temat: Teoria - Pisanie algorytmu rysowania kwadratu i trójkąta równobocznego z wykorzystaniem iteracji.

  • Czas trwania: 15 minut

  • Opis aktywności:

   1.  Uczniowie uruchamiają program Microsoft Word i piszą algorytm w postaci listy kroków rysowania trójkąta równobocznego z wykorzystaniem iteracji.

   2. Wspólna analiza poprawności i efektywności algorytmu.

   3. Uczniowie uruchamiają plik ze schematem blokowym rysowania kwadratu z wykorzystaniem iteracji i uzupełniają bloki.

   4. Wspólna analiza poprawności algorytmu.

   5. Uczniowie wklejają do zeszytu kartki z wydrukowanymi algorytmami.

   6. Nauczyciel wyjaśnia składnię pętli for i in range  stosowanej w języku Python.

 • Aktywność 4

  • Temat: Praktyka - Rysowanie kwadratu i trójkąta równobocznego z wykorzystaniem pętli w języku tekstowym Python.

  • Czas trwania: 20 minut

  • Opis aktywności:

   1. Uczniowie uruchamiają program Python wersja 3.10.

   2. Uczniowie tworzą nowy plik,  zapisują go pod nazwą podaną przez nauczyciela i wprowadzają moduł turtle.

   3. Uczniowie wykorzystują poznaną wiedzę do narysowania kwadratu i trójkąta równobcznego z zastosowaniem pętli for i in range.

   4. Uczniowie uruchamiają program korzystając z opcji RUN -  Run Module. Pamiętają o bieżącym zapisywaniu pliku.

   5. Nauczyciel kontroluje pracę, razem  z uczniami rozwiązuje pojawiające się problemy.

   6. Nauczyciel ocenia ćwiczenia i aktywność.

   7. Nauczyciel zadaje do wykonania zadanie dodatkowe: Z wykorzystaniem języka Pyton narysuj pięć figur geometrycznych, w tym siedemnastokąt. Wykorzystaj polecenie obrót (360/kąt).

   8. Uczniowie logują się na swoim koncie gmail.

13. Sposób ewaluacji zajęć

Ankieta ewaluacyjna dla uczniów przygotowana w środowisku Google Workspace. - Formularze:
https://docs.google.com/forms/d/1M75T34f9FkJmQg4mA9fOP-4oU8EMgJusZh9bpwS_D5Q/edit

14. Licencja

CC BY‑NC‑SA 4.0 - Uznanie autorstwa‑Użycie niekomercyjne‑Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

W przypadku braku licencji na program Microsoft Word uczniowie mogą skorzystać ze środowiska Google Workspace - Dokumenty - do napisania algorytmów.

16. Materiały pomocnicze

RmnHoZEs1s9EX
R1QtyWzzu4IJA
R7pkP82CyIno7

Plik DOCX o rozmiarze 18.27 KB w języku polskim
R5ldJZPqJIoD4

Plik DOCX o rozmiarze 16.38 KB w języku polskim
RmUEA62NYD5lR

Plik DOCX o rozmiarze 26.47 KB w języku polskim

17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Nie

18. Forma prowadzenia zajęć

stacjonarna