Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z animacją i rozstrzygnij, czy polscy konsumenci mogą liczyć na właściwe oznakowanie żywności modyfikowanej genetycznie.

RUhg92Z0f8wku
Film nawiązujący do treści materiału: GMO - problem oznakowania.
RyAn3a2jZ0MSS1
Ćwiczenie 1
Zdecyduj, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Produkty modyfikowane genetycznie są oznaczone znakami graficznymi. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Hodowcy drobiu mają obowiązek oznaczać swoje stada, jeśli stosują w hodowli środki zmodyfikowane genetycznie. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Jako wolne od GMO mogą być znakowane tylko te produkty, które mają swoje genetycznie modyfikowane odpowiedniki. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W Polsce na mocy odpowiednich ustaw dopuszczone są do obrotu wszelkie produkty zmodyfikowane genetycznie. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Wprowadzenie zbóż modyfikowanych genetycznie ma konsekwencje zarówno w wymiarze biologicznym, jak i społecznym. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
11
Ćwiczenie 2
Zapoznaj się z opisem ilustracji, a następie wykonaj polecenie.
Zapoznaj się z opisem ilustracji, a następie wykonaj polecenie.
RNqtHrZnhjIxt
Źródło: Craig Adderley , domena publiczna.
R1SWgNncr67Tp
Porównaj oba produkty spożywcze prezentowane na zdjęciu i rozważ udział modyfikacji genetycznej w produkcji któregokolwiek z nich. Swoje rozważania uzasadnij. (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida