Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z animacją i rozstrzygnij, czy polscy konsumenci mogą liczyć na właściwe oznakowanie żywności modyfikowanej genetycznie.

RUhg92Z0f8wku
Film nawiązujący do treści materiału: GMO - problem oznakowania.
RyAn3a2jZ0MSS1
Ćwiczenie 1
Zdecyduj, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Produkty modyfikowane genetycznie są oznaczone znakami graficznymi. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Hodowcy drobiu mają obowiązek oznaczać swoje stada, jeśli stosują w hodowli środki zmodyfikowane genetycznie. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Jako wolne od GMO mogą być znakowane tylko te produkty, które mają swoje genetycznie modyfikowane odpowiedniki. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W Polsce na mocy odpowiednich ustaw dopuszczone są do obrotu wszelkie produkty zmodyfikowane genetycznie. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Wprowadzenie zbóż modyfikowanych genetycznie ma konsekwencje zarówno w wymiarze biologicznym, jak i społecznym. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
11
Ćwiczenie 2
Zapoznaj się z opisem ilustracji, a następie wykonaj polecenie.
Zapoznaj się z opisem ilustracji, a następie wykonaj polecenie.
RNqtHrZnhjIxt
Źródło: Craig Adderley , domena publiczna.
R1SWgNncr67Tp
Porównaj oba produkty spożywcze prezentowane na zdjęciu i rozważ udział modyfikacji genetycznej w produkcji któregokolwiek z nich. Swoje rozważania uzasadnij. (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida