Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Weź pod uwagę dotychczasowe rozważania z Badania 1, wykonanych ćwiczeń oraz przedstawionych materiałów i ponownie odpowiedz na pytanie, wybierając jedną z zaproponowanych odpowiedzi. Wariant „trudno powiedzieć” wybierz tylko wtedy, gdy rzeczywiście nie potrafisz się zdecydować na inną odpowiedź.

Ważne!

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat GMO, zapoznaj się z materiałami do biologii na platformie epodreczniki.pl:

 • Cele i metody transformacji genetycznej roślin.

 • Cele i metody transformacji genetycznej zwierząt.

 • Czy ten pomidor jest transgeniczny?

 • Produkcja biofarmaceutyków w układach transgenicznych.

 • Wykorzystanie organizmów zmodyfikowanych genetycznie w badaniach podstawowych.

 • Wykorzystanie organizmów zmodyfikowanych genetycznie w gospodarce człowieka.

 • Organizmy zmodyfikowane genetycznie – szansa czy zagrożenie?

R1IwiWHHbT79L
Ćwiczenie 1
Czy twoim zdaniem w Polsce powinno się zakazać uprawy roślin modyfikowanych genetycznie, czy też nie? Możliwe odpowiedzi: 1. zdecydowanie tak, 2. raczej tak, 3. raczej nie, 4. zdecydowanie nie, 5. trudno powiedzieć
Oprac. na podst.: Polacy o bezpieczeństwie żywności i GMO, Komunikat z badań CBOS nr BS/2/2013, Warszawa, styczeń 2013, s. 4.

Porównanie sondaży i wyników badań

1
Ćwiczenie 2

Przeanalizuj różnice w procentowych rozkładach odpowiedzi na pytanie sondażowe zadane przez CBOS i w badaniach w twojej klasie.

RP973vK6oIYHi1
Wykres kołowy. Czy Pana/Pani zdaniem w Polsce powinno się zakazać uprawy roślin modyfikowanych genetycznie (GMO), czy też nie?. Lista elementów:
 • zdecydowanie tak; Udział procentowy: 42%
 • raczej tak; Udział procentowy: 23%
 • raczej nie; Udział procentowy: 16%
 • zdecydowanie nie; Udział procentowy: 6%
 • trudno powiedzieć; Udział procentowy: 13%
Oprac. na podst.: Polacy o bezpieczeństwie żywności i GMO, Komunikat z badań CBOS nr BS/2/2013, Warszawa, styczeń 2013, s. 4.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RdAHYVruTPksi1
W pierwszym kroku porównaj odpowiedzi z badań zrealizowanych przez CBOS na ogólnopolskiej próbie dorosłych Polaków z odpowiedziami twojej klasy udzielonymi w Badaniu 1. Rozważ ewentualne przyczyny w różnicach poszczególnych wskaźników procentowych (jeśli uznasz je za istotne). Czy jako grupa różnicie się czymś od społeczeństwa polskiego jako całości? Co uzasadnia te różnice? (Uzupełnij). W drugim kroku porównaj odpowiedzi z obu sondaży przeprowadzonych w klasie. Rozważ ewentualne przyczyny w różnicach poszczególnych wskaźników procentowych (jeśli uznasz je za istotne). Czy refleksja nad pytaniami po pierwszym sondażu oraz treści zamieszczonych materiałów mogły wpłynąć na zmianę wskazań części z was? Jeśli tak, przedstaw, których wskazań i uzasadnij dlaczego. Jeśli nie, również uzasadnij. (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida