Polecenie 1

Zapoznaj się z animacją. Wykonaj ćwiczenia.

RBo0Sjbut81Q7
Film opisujący wybrane zasady kompozycji.
Ćwiczenie 1

Wykonaj kilka fotografii, testując różne ustawienia horyzontu dla tego samego zdjęcia. Co się zmienia? Które ujęcie jest najlepsze?

Ćwiczenie 2

Ustaw aparat na prędkość około 1/300 s. Dostosuj przysłonę i ISO. Następnie potrzebny jest ktoś (model), kto przebiegnie przed aparatem. Czy uda się w ten sposób zatrzymać ruch? Zmień prędkość na 1/ 20 s. Jaki jest rezultat?

RbTtmD4nNn4mM
Ćwiczenie 1
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.