Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Polecenie 1

Przeanalizuj sposób działania algorytmu RSA na podstawie informacji zawartych w animacji.

RAyAiAW77C6IR
Film nawiązujący do treści materiału
Polecenie 2
RrhMJS3WHGaB0
Uporządkuj w odpowiedniej kolejności. Elementy do uszeregowania: 1. Wyznacza się liczbę φn liczb względnie pierwszych z n i nie większych od niej., 2. iloczyn wykładników obu kluczy daje resztę jeden z dzielenia przez φn., 3. Wyznacza się iloczyn n wybranych wcześniej liczb pierwszych., 4. jest względnie pierwszy z φn i mniejszy od φn., 5. Wybiera się wykładnik klucza publicznego taki, że:, 6. Oblicza się wykładnik klucza prywatnego taki, że:, 7. Wybiera się dwie liczby pierwsze.
Polecenie 3
RVLnYfeRJoVRo
Elementy do uszeregowania: 1. Otrzymane liczby zamienia się na znaki i odczytuje wiadomość., 2. Wyznacza się reszty z dzielenia otrzymanych potęg przez liczbę będącą iloczynem dwóch liczb pierwszych., 3. Otrzymane liczby podnosi się do potęgi o wykładniku klucza prywatnego., 4. Otrzymane liczby są szyfrogramem, który przesyła się do adresata., 5. Grupy znaków zamieniane są na liczby., 6. Liczby przyporządkowane znakom podnosi się do potęgi o wykładniku klucza publicznego., 7. Wyznacza się reszty z dzielenia otrzymanych potęg przez liczbę będącą iloczynem dwóch liczb pierwszych.