Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
ReEeP5lT8tHf3
Nagranie filmowe lekcji pod tytułem Leszek Kołakowski. O co nas pytają wielcy filozofowie?
R168k8s6F8Umy
Ćwiczenie 1
Co jest niezmienne według Sokratesa? Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. podstawowe idee moralne, 2. dusza ludzka, 3. daimonion, 4. metody poznawcze
Ri4lEJQbezUlm
Ćwiczenie 2
Zaznacz zdania odnoszące się do filozofii Sokratesa. Możliwe odpowiedzi: 1. Człowiek dociera do prawdy dzięki sercu., 2. Człowiek odróżnia dobro od zła dzięki rozumowi., 3. Sokratejski daimonion był siłą moralną boskiego pochodzenia., 4. Daimonion, według Sokratesa, pochodził od samego człowieka., 5. Prawda przenoszona jest z naszego poprzedniego wcielenia.
Polecenie 1

Odpowiedz na pytanie, w jaki sposób, według Sokratesa, można dotrzeć do prawdy?

REDKHSNNK3Ovv
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Odpowiedz na pytania. Dlaczego, zdaniem Sokratesa, człowiek czyni zło? Czy zgadzasz się z jego poglądem? Uzasadnij odpowiedź.

R9pLiMXo8tUR2
(Uzupełnij).
Polecenie 3

Wyjaśnij zdanie Cycerona dotyczące działalności Sokratesa: Sokrates zaś pierwszy sprowadził filozofię z nieba na ziemię, do miast, a nawet do domów i zmusił, ażeby badała życie i obyczaje oraz to, co dobre i złe.

R1et0gCznaejO
(Uzupełnij).