Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj sią z animacją i zwróć uwagę na różnice w programach obu zaprezentowanych partii. Następnie wykonaj ćwiczenia.

R1YqrNOIW6a26
Film nawiązujący do treści materiału Rywalizacja słonia i osła, czyli republikanie i demokracie w USA.
11
Ćwiczenie 1

Zapoznaj się z tabelą, a następnie wykonaj ćwiczenie.

Dziedzina życia społecznego

Partia Demokratyczna

Partia Republikańska

aborcja

- zdecydowane i jednoznaczne poparcie rozwiązań przyjętych w wyroku Sądu Najwyższego w sprawie Roe vs WadeRoesprawie Roe vs Wade;
- wspieranie badań nad komórkami macierzystymi;
- kontynuacja badań w zakresie embrioniki i embrionicznych komórek macierzystych;
- wspieranie prawa wyboru kobiet w zakresie aborcji, niezależnie od możliwości finansowych.

- wsparcie poprawki chroniącej ludzkie życie, sprzeciw wobec finansowaniu aborcji; 
- promowanie adopcji i abstynencji; 
- uchwalenie poprawki do konstytucji chroniącej życie ludzkie (Human Life Amendment);
- konstytucyjny zakaz przeprowadzania aborcji; 
- wspieranie alternatywnych rozwiązań, takich jak adopcje.

budżet i ekonomia

- budowa stabilnej i zrównoważonej gospodarki opartej o klasę średnią;
- przywrócenie dyscypliny budżetowej funkcjonującej w latach 90. XX w.;
- obniżenie deficytu państwa o 50% w ciągu najbliższych czterech lat;
- wyjście ze stagnacji gospodarczej ostatnich lat;
- demokraci muszą nadal prowadzić Amerykanów do dobrobytu;
- republikanie tworzą długi, demokraci nadwyżki;
- likwidacja długu publicznego (…);
- polityka ekonomiczna powinna zachęcać do zakupu i posiadania domów i mieszkań.

- inflacja jest ukrytym regresywnym podatkiem;
- audyt Banku Rezerw Federalnych, większa przejrzystość systemu;
- wprowadzenie poprawki równoważącej budżet (Balanced Budget Amendment).

prawa obywatelskie

- aktywizacja osób niepełnosprawnych, uruchomienie dla nich 100 000 miejsc pracy w administracji federalnej;
- równe traktowanie w świetle prawa małżeństw homoseksualnych;
- zwalczanie rasowego i religijnego kształtowania społeczeństwa;
- utrzymanie instytucji małżeństwa na poziomie prawa stanowego, brak federalnych zakazów dla małżeństw homoseksualnych;
- wzmocnienie niektórych i liberalizacja innych zapisów Patriot ActPatriotPatriot Act;
- wzmocnienie działań zmierzających do zadośćuczynienia i przeciwdziałania dyskryminacji;
- zaostrzenie prawa zwalczającego przestępstwa na tle dyskryminacyjnym;
- zwalczanie dyskryminacji, promowanie równości zatrudnienia.

- konstytucyjne zdefiniowanie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny;
- wykorzystanie Patriot ActPatriotPatriot Act jako środka do ścigania terroryzmu;
- homoseksualizm jest sprzeczny z założeniami służby wojskowej;
- wspieranie awansowania kobiet w wojsku;
- stany nie powinny uznawać małżeństw homoseksualnych zawartych w innych stanach;
- wprowadzenie konstytucyjnej poprawki zakazującej małżeństw homoseksualnych;
- silne wsparcie dla „tradycyjnie” definiowanego małżeństwa.

tabela Źródło: Jarosław Heydrych, Znaczenie swing states w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1910–2012, Poznań 2014, s. 142–143.

R1G9jRC7VnCY0
Podaj nazwę jednej z dwóch dominujących w USA partii, która ma charakter bardziej konserwatywny. (Uzupełnij).
Roe1
Patriot1
Ćwiczenie 2
R1NuwfNcEjCcC
Zajmij stanowisko: Partia Republikańska czy Partia Demokratyczna – program której z tych partii jest bardziej przekonujący dla młodych ludzi? Uzasadnij swoją odpowiedź minimum dwoma argumentami. (Uzupełnij).