Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Obejrzyj animację prezentującą zasadę zachowania pędu

Poniższa animacja przedstawia dwa przykłady zasady zachowania pędu. Przeanalizuj pojawiające się w niej wektory prędkości i pędów poszczególnych składników omawianych układów.

Animacja przedstawia zasadę zachowania pędu. Animację rozpoczyna czarny slajd tytułowy, na którym po środku umieszczono, dużymi literami, biały napis „JAK BRZMI ZASADA ZACHOWANIA PĘDU?”. Następnie rozpoczyna się film animowany, na którym przedstawiono, na czarnym tle, karabinek automatyczny. Karabin wystrzeliwuje poziomo w lewo pocisk a sam ulega odrzutowi poziomo w prawo z dużo mniejszą prędkością. Przedstawione jest to dwa razy a za drugim razem wrysowano na pocisk i karabin czerwone wektory ich pędów. Pęd pocisku skierowany w lewo został oznaczony jako: m małe razy v z indeksem dolnym p. Pęd karabinu skierowany w prawo został oznaczony jako: M duże razy v z indeksem dolnym k. Oba te pędy mają tą samą wartość i kierunek ale przeciwne zwroty. Następnie czerwone wektory pędów zastępują zielone wektory prędkości. Wektory te mają te same kierunki i przeciwne zwroty a prędkość pocisku ma dużo większą wartość niż prędkość karabinu.
W czasie tej części filmu na ekranie pojawiają się białe napisy:
„Dlaczego występuje odrzut?”
„całkowity pęd układu przed wystrzałem równa się całkowity pęd układu po wystrzale”
„przed wystrzałem: pęd kuli plus pęd karabinu równa się zeru”
„po wystrzale m małe razy v z indeksem dolnym p i ze znaczkiem wektora nad nią plus M duże razy v z indeksem dolnym k i ze znaczkiem wektora nad nią równa się zeru”
W drugiej części filmu na ekranie pojawia się granat, który w wyniku wybuchu rozpada się na części. Części te uzyskują pęd promieniście w taki sposób, że suma ich pędów jest równa pędowi granatu na początku co podkreślono za pomocą czerwonych strzałek pędów przy powtórzonym rozpadzie granatu. Rozpad granatu powtórzono po raz kolejny pokazując, że środek masy układu oznaczony białą kropką porusza się przed i po rozpadzie dokładnie tak samo.
W czasie tej części filmu na ekranie pojawiają się napisy zapisane białym tekstem o treści:
„całkowity pęd układu m razy v ze znaczkiem wektora ponad nią równa się const.”
„ruch środka masy całego układu” (pozostaje bez zmian)
„podczas wybuchu działają tylko siły wewnętrzne”
Animację kończy biały, cieniowany na dole, slajd końcowy, w którego środku umieszczono logo projektu, składające się z niebieskich, zamalowanych w środku, obiektów przypominających elipsy rozmieszczonych na powierzchni przypominającej fragment koła. Logo to również zawiera niebieski napis zapisany dużymi literami o treści „FIZYKA 950 KAPSUŁEK”. Na dole ekranu umieszczono dodatkowe trzy logo w poziomie obok siebie. Są to kolejno od lewej: logo w postaci prostokąta w którym zawarto dwie umieszczone pod sobą identyczne gasnące fale, z czarnym napisem po prawej stronie którego wyrazy rozpoczynają się z dużych liter „Wydział Fizyki” a pod nim mniejszą czarną czcionką dużymi literami tekst „POLITECHNIKA WARSZAWSKA”, logo składające się z trzech pięcioramiennych gwiazdek w kolorach żółtym, białym i czerwonym na granatowym tle, po którego prawej stronie znajduje się czarny napis, którego wyrazy rozpoczynają się z dużych liter, treści: „Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój” oraz logo składające się z granatowej flagi ze złotymi dwunastoma gwiazdami ułożonymi w kształt okręgu z czarnym napisem po lewej stronie, którego wyrazy rozpoczynają się z dużych liter, treści „Unia Europejska”.

RzHginpouozcM
Polecenie 1

Podaj przykłady sytuacji analogicznych do tej przedstawionej w symulacji.

uzupełnij treść
Polecenie 2

Rozważmy przypadek chłopca zeskakującego w deskorolki. Jeśli stosunek masy chłopca do masy deskorolki jest równy 12, ile wynosi stosunek prędkości chłopca do prędkości deskorolki po zeskoku?

uzupełnij treść
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida