Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Pokaż ćwiczenia:
R18iClquROKuh1
Ćwiczenie 1
Uzupełnij zdanie: Odp.: Całkowity pęd układu izolowanego jest (równy zero / wartością stałą). Wynika to z (II i III zasady dynamiki / definicji układu izolowanego).
REG1WwvMe1un41
Ćwiczenie 2
Zaznacz stwierdzenia prawdziwe: Możliwe odpowiedzi: 1. Całkowity pęd układu izolowanego jest zawsze równy zero., 2. Pęd poszczególnych elementów układu izolowanego jest stały w czasie., 3. Pęd poszczególnych elementów układu izolowanego może ulegać zmianie.
RrPqDsBproZQj1
Ćwiczenie 3
Zaznacz odpowiedź prawdziwą: Zasada zachowania pędu, spełniona jest wtedy, gdy suma sił zewnętrznych działających na układ ciał jest równa ... Możliwe odpowiedzi: 1. Fzew < 0, 2. Fzew = 0, 3. Fzew > 0
RjqNEBsSc8Srz1
Ćwiczenie 4
Wybierz poprawny zapis zasady zachowania pędu: Możliwe odpowiedzi: 1. p1+p2+...+pn=const, 2. p1+p2+...+pn=0, 3. p1+p2+...+pnconst
RHOXPvwwsNpsG1
Ćwiczenie 5
Całkowity pęd układu jest wielkością: Możliwe odpowiedzi: 1. wektorową, 2. skalarną
R1KGPBKLnyMGK1
Ćwiczenie 6
Wybierz siłę, która może zostać uznana za siłę wewnętrzną działającą w układzie: Możliwe odpowiedzi: 1. Siła grawitacji, działająca na podrzuconą piłkę., 2. Siła nacisku ręki, działająca na otwierane drzwi., 3. Siłą wybuchu, działająca na odłamki petardy.
1
Ćwiczenie 7
RK0v3R2nw5V31
Na gładkim i bardzo śliskim stole, umieszczono dwa klocki o masach m1 = 1 kg i m2 = 2 kg, połączone sprężyną. Klocki zostały rozsunięte, a następnie swobodnie puszczone. Wprawione w ruch, pod wpływem siły sprężystości, zaczęły poruszać się z prędkościami v1 oraz v2. Wyznacz stosunek prędkości v1v2, z jakimi poruszać się będą klocki. Odp.: Tu uzupełnij
1
Ćwiczenie 8
RZFg8XBaOGQfS
Z armaty ustawionej na płaskiej powierzchni, wystrzelony zostaje pocisk o masie m = 10 kg. Pocisk wystrzelony został pod kątem α = 60°, do kierunku poziomego. Prędkość pocisku, u wylotu lufy armaty jest równa v1 = 30 m/s. Wyznacz pęd w kierunku poziomym, jaki będzie miała armata w chwili wystrzału. Odp.: Tu uzupełnij kg·m/s
1
Ćwiczenie 9
R1c7piu2t5TeQ
Wyznacz prędkość, z jaką poruszać się będzie deskorolka o masie m = 5 kg, z której zeskoczył chłopiec o masie M = 45 kg. Początkowo, jadący na deskorolce chłopiec poruszał się z prędkością vp = 2 m/s. Chłopiec zeskoczył z deskorolki z prędkością vch = 1 m/s, w kierunku przeciwnym do pierwotnego kierunku ruchu. Prędkość vch jest obserwowana względem układu zewnętrznego. Odp.: Tu uzupełnij m/s
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida