Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
R1alpVnp7DMHs1

E-resource SEA SHIPPING

Źródło: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Rescue at sea

1. Film in the standard version.

RYv8tgXu8ePlo1
The video presents a conversation between two deck cadets. They prepare for an exam on a part of maritime apprenticeship on a ship. The exam will cover rescue at sea, including conducting search and rescue operations, and the use of personal and general life-saving appliances. Film przedstawia rozmowę dwóch kadetów pokładowych. Przygotowują się do zaliczenia części praktyki morskiej na statku. Zaliczenie będzie dotyczyło ratownictwa morskiego, obejmującego prowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczych, oraz wykorzystanie indywidualnych i zbiorowych środków ratunkowych.

2. Film with subtitles.

m1ff74a4e210f0661_1497373101641_0
R8PaeJFGnRktY1
The video presents a conversation between two deck cadets. They prepare for an exam on a part of maritime apprenticeship on a ship. The exam will cover rescue at sea, including conducting search and rescue operations, and the use of personal and general life-saving appliances. Film przedstawia rozmowę dwóch kadetów pokładowych. Przygotowują się do zaliczenia części praktyki morskiej na statku. Zaliczenie będzie dotyczyło ratownictwa morskiego, obejmującego prowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczych, oraz wykorzystanie indywidualnych i zbiorowych środków ratunkowych.
m1ff74a4e210f0661_1497374743908_0

3. Film with subtitles and pauses. Listen and repeat after the speaker.

m1ff74a4e210f0661_1497350678958_0
R1AznJKjkSWN31
The video presents a conversation between two deck cadets. They prepare for an exam on a part of maritime apprenticeship on a ship. The exam will cover rescue at sea, including conducting search and rescue operations, and the use of personal and general life-saving appliances. Film przedstawia rozmowę dwóch kadetów pokładowych. Przygotowują się do zaliczenia części praktyki morskiej na statku. Zaliczenie będzie dotyczyło ratownictwa morskiego, obejmującego prowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczych, oraz wykorzystanie indywidualnych i zbiorowych środków ratunkowych.
m1ff74a4e210f0661_1497374860567_0

4. Film with subtitles and narration.

m1ff74a4e210f0661_1497373163121_0
R70LO1SgvW3s91
The video presents a conversation between two deck cadets. They prepare for an exam on a part of maritime apprenticeship on a ship. The exam will cover rescue at sea, including conducting search and rescue operations, and the use of personal and general life-saving appliances. Film przedstawia rozmowę dwóch kadetów pokładowych. Przygotowują się do zaliczenia części praktyki morskiej na statku. Zaliczenie będzie dotyczyło ratownictwa morskiego, obejmującego prowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczych, oraz wykorzystanie indywidualnych i zbiorowych środków ratunkowych.
m1ff74a4e210f0661_1497373168117_0
classicmobile
Exercise 1
RwwYyYNENxurR1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m1ff74a4e210f0661_1497274101782_0

Exercises

classicmobile
Exercise 2
R1OENeSDPCsus1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
classicmobile
Exercise 3
RNqJ4xxBratmp1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m1ff74a4e210f0661_1497275655300_0

Types of maritime communications

RtvBbWCAFkuyP1
The animation presents the descriptions of basic types of maritime communications. Animacja zawiera opis podstawowych rodzajów komunikacji morskiej.
classicmobile
Exercise 4
RzMhcUkhbZlCN1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m1ff74a4e210f0661_1498040614130_0

Exercises

classicmobile
Exercise 5
R15E9StDfbZ4k1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
classicmobile
Exercise 6
RH0IEfagJmgNW1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m1ff74a4e210f0661_1497275861398_0

Abandon ship drill

The hypertext material presents an exchange of commands between the captain and crew members during an abandon ship drill.

Hipertekst przedstawia wymianę poleceń między kapitanem a członkami załogi podczas ćwiczebnego alarmu opuszczenia statku.

m1ff74a4e210f0661_1534850852187_0

Captain: After the last stop in the port, over 25% of crew membersm1ff74a4e210f0661_1497279718401_0crew members have been replaced. That's why we have to conduct an abandon ship drill within 24 hours from the ship's departure from portm1ff74a4e210f0661_1497279733582_0departure from port. Officer, sound the general alarm and announce the ***abandon ship drill.***m1ff74a4e210f0661_1497279738479_0***abandon ship drill.***

Senior officer [after sounding the general alarm consisting of seven or more short blasts followed by one long blast]: Attention, crew! I announce an abandon ship drill. Everyone must go to the ***assembly point.***m1ff74a4e210f0661_1497279743621_0***assembly point.*** […]

Third officer [on the radiotelephone]: Captain, the crew is at the assembly point. The list was checked. All crew members are present.

Captain: Check if the crew is suitably dressed and if their lifejackets are correctly fastened.

Third officer: The crew is suitably dressed. Their lifejackets are correctly fastened.

Captain: Check if each crew member knows their duties specified in the muster listm1ff74a4e210f0661_1497279748379_0muster list. […]

Third officer: Checked. Everyone knows their duties.

Captain: Prepare lifeboat no. 1 for lowering. […]

Third officer: Lifeboat no. 1 is ready for loweringm1ff74a4e210f0661_1497279753543_0ready for lowering.

Captain: Lower lifeboat no. 1 to the water. […]

Third officer: Lifeboat no. 1 is in the water.

Captain: Check the lifeboat release mechanismm1ff74a4e210f0661_1497279762480_0release mechanism. Perform several maneuvers after the mechanic starts the engine.

Third officer: The release mechanism is working properly. The engine has been started. We are beginning the maneuvers.

Captain: Also check the lifeboat *m1ff74a4e210f0661_1497279767416_0

Third officer: We have finished the maneuvers. The lifeboat equipment is complete. We have begun hoistingm1ff74a4e210f0661_1498481495468_0hoisting the lifeboat aboard the ship. The lifeboat is hoisted and secured.

Captain: Thank you. I’m announcing the end of the drill. Officer, please make a record in the ship's logbook that an abandon ship drill has been conducted.

classicmobile
Exercise 7
RJsoyUToopQc51
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m1ff74a4e210f0661_1497279718401_0
m1ff74a4e210f0661_1497279733582_0
m1ff74a4e210f0661_1497279738479_0
m1ff74a4e210f0661_1497279743621_0
m1ff74a4e210f0661_1497279748379_0
m1ff74a4e210f0661_1497279753543_0
m1ff74a4e210f0661_1497279762480_0
m1ff74a4e210f0661_1497279767416_0
m1ff74a4e210f0661_1498481495468_0
m1ff74a4e210f0661_1535629883948_0
m1ff74a4e210f0661_1497304185623_0

Distress communications

RrjsMO64c7NGe1
The cruise ferry “Estonia” makes a distress call to the “Tallinn Radio” coast station and other ships. Prom o nazwie ‘’Estonia’’ prowadzi łączność w niebezpieczeństwie ze stacją brzegową ‘’Tallin Radio’’ oraz innymi statkami.
classicmobile
Exercise 8
R1BrkqEtSkLSk1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m1ff74a4e210f0661_1498416934151_0

Exercises

classicmobile
Exercise 9
RxGPH11Uqpz0s1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
classicmobile
Exercise 10
RBxH9WXLrzQQp1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m1ff74a4e210f0661_1498417118468_0

Engine room watchkeeping

R1QaxImapIu7J1
The document presents a certificate of engine room watchkeeping duties.
R1CJgD5nbWRDh1
Download the attachment. Pobierz załącznik.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
m1ff74a4e210f0661_1497304846190_0

Gallery

m1ff74a4e210f0661_1497587668988_0

Part of speech and Type a word

RHsdYlqFEgDpX11
Play the game. Zagraj w grę.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RtX4ZO8Q9YC3M11
Play the game. Zagraj w grę.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
m1ff74a4e210f0661_1497304851566_0

Dictionary

270° turn, 270° turns [tuː ˈhʌndrəd ənd ˈsɛvnti tɜːn, tuː ˈhʌndrəd ənd ˈsɛvnti tɜːnz] [n. C]
270° turn, 270° turns [tuː ˈhʌndrəd ənd ˈsɛvnti tɜːn, tuː ˈhʌndrəd ənd ˈsɛvnti tɜːnz] [n. C]

zwrot o 270°

m1ff74a4e210f0661_1497305024756_0
abandon ship drill, abandon ship drills [əˈbændən ʃɪp drɪl] [n. C]
abandon ship drill, abandon ship drills [əˈbændən ʃɪp drɪl] [n. C]

ćwiczebny alarm opuszczenia statku

m1ff74a4e210f0661_1497305028963_0
air temperature, air temperatures [eə ˈtɛmprɪʧə, eə ˈtɛmprɪʧəz] [n. C or U]
air temperature, air temperatures [eə ˈtɛmprɪʧə, eə ˈtɛmprɪʧəz] [n. C or U]

temperatura powietrza

m1ff74a4e210f0661_1497335091175_0
alarm bell, alarm bells [əˈlɑːm bɛl, əˈlɑːm bɛlz] [n. C]
alarm bell, alarm bells [əˈlɑːm bɛl, əˈlɑːm bɛlz] [n. C]

dzwonek alarmowy

m1ff74a4e210f0661_1497335096649_0
assembly point, assembly points [əˈsɛmbli pɔɪnt, əˈsɛmbli pɔɪnts] [n. C]
assembly point, assembly points [əˈsɛmbli pɔɪnt, əˈsɛmbli pɔɪnts] [n. C]

miejsce zbiórki

m1ff74a4e210f0661_1497335101839_0
bow door, bow doors [baʊ dɔː, baʊ dɔːz] [n. C]
bow door, bow doors [baʊ dɔː, baʊ dɔːz] [n. C]

furta dziobowa

m1ff74a4e210f0661_1497336395332_0
call sign, call signs [kɔːl saɪn, kɔːl saɪnz] [n. C]
call sign, call signs [kɔːl saɪn, kɔːl saɪnz] [n. C]

sygnał wywoławczy

m1ff74a4e210f0661_1497336402048_0
contamination [kənˌtæmɪˈneɪʃən] [n. U]
contamination [kənˌtæmɪˈneɪʃən] [n. U]

skażenie

m1ff74a4e210f0661_1497336417468_0
counter‑course, counter‑courses [ˈkaʊntəkɔːs, ˈkaʊntəkɔːsɪz] [n. C]
counter‑course, counter‑courses [ˈkaʊntəkɔːs, ˈkaʊntəkɔːsɪz] [n. C]

kontrkurs

m1ff74a4e210f0661_1497336426296_0
crew members [kruː ˈmɛmbəz] [n. plural]
crew members [kruː ˈmɛmbəz] [n. plural]

stan załogi

m1ff74a4e210f0661_1497336435646_0
dangerous goods [ˈdeɪnʤrəs gʊdz] [n. plural]
dangerous goods [ˈdeɪnʤrəs gʊdz] [n. plural]

ładunek niebezpieczny

m1ff74a4e210f0661_1497951440522_0
depart from port [dɪˈpɑːt frəm pɔːt] [phrase]
depart from port [dɪˈpɑːt frəm pɔːt] [phrase]

wyjść z portu

m1ff74a4e210f0661_1498200392889_0
distress communications [dɪsˈtrɛs kəˌmjuːnɪˈkeɪʃənz] [n. plural]
distress communications [dɪsˈtrɛs kəˌmjuːnɪˈkeɪʃənz] [n. plural]

łączność alarmowa

m1ff74a4e210f0661_1498200534880_0
emergency towing [ɪˈmɜːʤənsi ˈtəʊɪŋ] [n. U]
emergency towing [ɪˈmɜːʤənsi ˈtəʊɪŋ] [n. U]

holowanie ratownicze

m1ff74a4e210f0661_1498200615979_0
engine‑room watchkeeping [ˈɛnʤɪn‑ruːm ˈwɒtʃkiːpɪŋ] [n. U]
engine‑room watchkeeping [ˈɛnʤɪn‑ruːm ˈwɒtʃkiːpɪŋ] [n. U]

wachta maszynowa

m1ff74a4e210f0661_1498200694347_0
equipment [ɪˈkwɪpmənt] [n. U]
equipment [ɪˈkwɪpmənt] [n. U]

wyposażenie

m1ff74a4e210f0661_1498200790392_0
fall overboard [fɔːl ˈəʊvəbɔːd] [phrase]
fall overboard [fɔːl ˈəʊvəbɔːd] [phrase]

wypaść za burtę

m1ff74a4e210f0661_1498200850227_0
flag signal, flag signals [flæg ˈsɪgnl, flæg ˈsɪgnlz] [n. C]
flag signal, flag signals [flæg ˈsɪgnl, flæg ˈsɪgnlz] [n. C]

sygnał flagowy

m1ff74a4e210f0661_1498200941146_0
general alarm, general alarms [ˈʤɛnərəl əˈlɑːm, ˈʤɛnərəl əˈlɑːmz] [n. C or U]
general alarm, general alarms [ˈʤɛnərəl əˈlɑːm, ˈʤɛnərəl əˈlɑːmz] [n. C or U]

alarm ogólny

m1ff74a4e210f0661_1498201014271_0
general life‑saving appliance, general life‑saving appliances [ˈʤɛnərəl ˈlaɪfˈseɪvɪŋ əˈplaɪəns, ˈʤɛnərəl ˈlaɪfˈseɪvɪŋ əˈplaɪənsɪz] [n. C]
general life‑saving appliance, general life‑saving appliances [ˈʤɛnərəl ˈlaɪfˈseɪvɪŋ əˈplaɪəns, ˈʤɛnərəl ˈlaɪfˈseɪvɪŋ əˈplaɪənsɪz] [n. C]

zbiorowy środek ratunkowy

m1ff74a4e210f0661_1498201078358_0
gross tonnage, gross tonnages [grəʊs ˈtʌnɪʤ, grəʊs ˈtʌnɪʤɪz] [n. C or U]
gross tonnage, gross tonnages [grəʊs ˈtʌnɪʤ, grəʊs ˈtʌnɪʤɪz] [n. C or U]

pojemność brutto

m1ff74a4e210f0661_1498201193546_0
helm, helms [hɛlm, hɛlmz] [n. C]
helm, helms [hɛlm, hɛlmz] [n. C]

ster

m1ff74a4e210f0661_1498201269495_0
hoisting [ˈhɔɪstɪŋ] [n. U]
hoisting [ˈhɔɪstɪŋ] [n. U]

wciąganie

m1ff74a4e210f0661_1498201341977_0
immersion suit, immersion suits [ɪˈmɜːʃən sjuːt, ɪˈmɜːʃən sjuːts] [n. C]
immersion suit, immersion suits [ɪˈmɜːʃən sjuːt, ɪˈmɜːʃən sjuːts] [n. C]

kombinezon ratunkowy

m1ff74a4e210f0661_1498201410061_0
keep watch [kiːp wɒʧ] [phrase]
keep watch [kiːp wɒʧ] [phrase]

pełnić wachtę

m1ff74a4e210f0661_1498201527177_0
knot, knots [nɒt, nɒts] [n. C]
knot, knots [nɒt, nɒts] [n. C]

węzeł

m1ff74a4e210f0661_1498201595904_0
latitude [ˈlætɪtjuːd] [n. U]
latitude [ˈlætɪtjuːd] [n. U]

szerokość geograficzna

m1ff74a4e210f0661_1498201684168_0
lifeboat, lifeboats [ˈlaɪfbəʊt, ˈlaɪfbəʊts] [n. C]
lifeboat, lifeboats [ˈlaɪfbəʊt, ˈlaɪfbəʊts] [n. C]

łódź ratunkowa

m1ff74a4e210f0661_1498201747556_0
lifebuoy, lifebuoys [ˈlaɪfbɔɪ, ˈlaɪfbɔɪz] [n. C]
lifebuoy, lifebuoys [ˈlaɪfbɔɪ, ˈlaɪfbɔɪz] [n. C]

koło ratunkowe

m1ff74a4e210f0661_1498201813446_0
lifecraft, lifecrafts [laɪfkrɑːft, 'laɪfkrɑːfts] [n. C]
lifecraft, lifecrafts [laɪfkrɑːft, 'laɪfkrɑːfts] [n. C]

tratwa ratunkowa

m1ff74a4e210f0661_1498201818702_0
lifejacket, lifejackets [ˈlaɪfˌʤækɪt, ˈlaɪfˌʤækɪts] [n. C]
lifejacket, lifejackets [ˈlaɪfˌʤækɪt, ˈlaɪfˌʤækɪts] [n. C]

pas ratunkowy

m1ff74a4e210f0661_1498202010448_0
life‑saving equipment [ˈlaɪfˈseɪvɪŋ ɪˈkwɪpmənt] [n. U]
life‑saving equipment [ˈlaɪfˈseɪvɪŋ ɪˈkwɪpmənt] [n. U]

sprzęt ratunkowy

m1ff74a4e210f0661_1498202174480_0
light signalling device, light signalling devices [laɪt ˈsɪgnlɪŋ dɪˈvaɪs, laɪt ˈsɪgnlɪŋ dɪˈvaɪsɪz] [n. C]
light signalling device, light signalling devices [laɪt ˈsɪgnlɪŋ dɪˈvaɪs, laɪt ˈsɪgnlɪŋ dɪˈvaɪsɪz] [n. C]

środek sygnalizacji świetlnej

m1ff74a4e210f0661_1498202235942_0
list [lɪst] [n. U]
list [lɪst] [n. U]

przechył

m1ff74a4e210f0661_1498202331235_0
longitude [ˈlɒnʤɪtjuːd] [n. U]
longitude [ˈlɒnʤɪtjuːd] [n. U]

długość geograficzna

m1ff74a4e210f0661_1498202432362_0
LSA Code, LSA Codes [ɛl‑ɛs‑eɪ kəʊd, ɛl‑ɛs‑eɪ kəʊdz] [n. C]
LSA Code, LSA Codes [ɛl‑ɛs‑eɪ kəʊd, ɛl‑ɛs‑eɪ kəʊdz] [n. C]

Kodeks LSA

m1ff74a4e210f0661_1498202568651_0
Marine Evacuation System (MES) [məˈriːn ɪˌvækjʊˈeɪʃən ˈsɪstɪm] [n. singular]
Marine Evacuation System (MES) [məˈriːn ɪˌvækjʊˈeɪʃən ˈsɪstɪm] [n. singular]

Morski System Ewakuacji MES

m1ff74a4e210f0661_1498202635073_0
muster list, muster lists [ˈmʌstə lɪst, ˈmʌstə lɪsts*] [n. C]*
muster list, muster lists [ˈmʌstə lɪst, ˈmʌstə lɪsts*] [n. C]*

rozkład alarmowy

m1ff74a4e210f0661_1498202697265_0
name of vessel, names of vessels [neɪm əv ˈvɛsl, neɪmz əv ˈvɛslz] [n. C]
name of vessel, names of vessels [neɪm əv ˈvɛsl, neɪmz əv ˈvɛslz] [n. C]

nazwa statku

m1ff74a4e210f0661_1498202760465_0
officer in charge of an engineering watch, officers in charge of an engineering watch [ˈɒfɪsər ɪn ʧɑːʤ əv ən ˌɛnʤɪˈnɪərɪŋ wɒʧ , ˈɒfɪsəz ɪn ʧɑːʤ əv ən ˌɛnʤɪˈnɪərɪŋ wɒʧ] [n. C]
officer in charge of an engineering watch, officers in charge of an engineering watch [ˈɒfɪsər ɪn ʧɑːʤ əv ən ˌɛnʤɪˈnɪərɪŋ wɒʧ , ˈɒfɪsəz ɪn ʧɑːʤ əv ən ˌɛnʤɪˈnɪərɪŋ wɒʧ] [n. C]

oficer mechanika wachtowego

m1ff74a4e210f0661_1498202833122_0
oil spill, oil spills [ɔɪl spɪl, ɔɪl spɪlz] [n. C]
oil spill, oil spills [ɔɪl spɪl, ɔɪl spɪlz] [n. C]

zanieczyszczenie olejowe

m1ff74a4e210f0661_1498202891013_0
original course, counter‑courses [əˈrɪʤənl kɔːs, əˈrɪʤənl kɔːsɪz] [n. C]
original course, counter‑courses [əˈrɪʤənl kɔːs, əˈrɪʤənl kɔːsɪz] [n. C]

kurs początkowy

m1ff74a4e210f0661_1498202955129_0
original track line, original track lines [əˈrɪʤənl træk laɪn, əˈrɪʤənl træk laɪnz] [n. C]
original track line, original track lines [əˈrɪʤənl træk laɪn, əˈrɪʤənl træk laɪnz] [n. C]

tor śladowy

m1ff74a4e210f0661_1498203026625_0
Oscar signal flag, Oscar signal flags [ˈɒskə ˈsɪgnl flæg, ˈɒskə ˈsɪgnl flægz] [n. C]
Oscar signal flag, Oscar signal flags [ˈɒskə ˈsɪgnl flæg, ˈɒskə ˈsɪgnl flægz] [n. C]

flaga MKS Oscar

m1ff74a4e210f0661_1498203095432_0
other side, other sides [ˈʌðə saɪd, ˈʌðə saɪdz] [n. C]
other side, other sides [ˈʌðə saɪd, ˈʌðə saɪdz] [n. C]

burta przeciwna

m1ff74a4e210f0661_1498203151584_0
passenger ship, passenger ships [ˈpæsɪnʤə ʃɪp, ˈpæsɪnʤə ʃɪps] [n. C]
passenger ship, passenger ships [ˈpæsɪnʤə ʃɪp, ˈpæsɪnʤə ʃɪps] [n. C]

statek pasażerski

m1ff74a4e210f0661_1498203230112_0
personal life‑saving appliance, personal life‑saving appliances [ˈpɜːsnl ˈlaɪfˈseɪvɪŋ əˈplaɪəns, ˈpɜːsnl ˈlaɪfˈseɪvɪŋ əˈplaɪənsɪz] [n. C]
personal life‑saving appliance, personal life‑saving appliances [ˈpɜːsnl ˈlaɪfˈseɪvɪŋ əˈplaɪəns, ˈpɜːsnl ˈlaɪfˈseɪvɪŋ əˈplaɪənsɪz] [n. C]

indywidualny środek ratunkowy

m1ff74a4e210f0661_1498205986222_0
position, positions [pəˈzɪʃən, pəˈzɪʃənz] [n. C]
position, positions [pəˈzɪʃən, pəˈzɪʃənz] [n. C]

pozycja

m1ff74a4e210f0661_1498206050067_0
propulsion power, propulsion powers [prəˈpʌlʃən ˈpaʊə, prəˈpʌlʃən ˈpaʊəz] [n. C or U]
propulsion power, propulsion powers [prəˈpʌlʃən ˈpaʊə, prəˈpʌlʃən ˈpaʊəz] [n. C or U]

moc maszyny

m1ff74a4e210f0661_1498206109100_0
ready for lowering [ˈrɛdi fə ˈlaʊərɪŋ] [phrase]
ready for lowering [ˈrɛdi fə ˈlaʊərɪŋ] [phrase]

gotowa do opuszczenia

m1ff74a4e210f0661_1498206186240_0
reciprocal course, reciprocal courses [rɪˈsɪprəkəl kɔːs, rɪˈsɪprəkəl kɔːsɪz] [n. C]
reciprocal course, reciprocal courses [rɪˈsɪprəkəl kɔːs, rɪˈsɪprəkəl kɔːsɪz] [n. C]

kurs przeciwny

m1ff74a4e210f0661_1498206382138_0
release mechanism, release mechanisms [rɪˈliːs ˈmɛkənɪzm, rɪˈliːs ˈmɛkənɪzmz] [n. C]
release mechanism, release mechanisms [rɪˈliːs ˈmɛkənɪzm, rɪˈliːs ˈmɛkənɪzmz] [n. C]

system zwalniający

m1ff74a4e210f0661_1498206443694_0
rescue boat, rescue boats [ˈrɛskjuː bəʊt, ˈrɛskjuː bəʊts] [n. C]
rescue boat, rescue boats [ˈrɛskjuː bəʊt, ˈrɛskjuː bəʊts] [n. C]

łódź ratownicza

m1ff74a4e210f0661_1498206536769_0
rescue vessel, rescue vessels [ˈrɛskjuː ˈvɛsl, ˈrɛskjuː ˈvɛslz] [n. C]
rescue vessel, rescue vessels [ˈrɛskjuː ˈvɛsl, ˈrɛskjuː ˈvɛslz] [n. C]

statek ratowniczy

m1ff74a4e210f0661_1498206600710_0
routine communications [ruːˈtiːn kəˌmjuːnɪˈkeɪʃənz] [n. plural]
routine communications [ruːˈtiːn kəˌmjuːnɪˈkeɪʃənz] [n. plural]

łączność rutynowa

m1ff74a4e210f0661_1498207000360_0
safety communications [ˈseɪfti kəˌmjuːnɪˈkeɪʃənz] [n. plural]
safety communications [ˈseɪfti kəˌmjuːnɪˈkeɪʃənz] [n. plural]

łączność bezpieczeństwa

m1ff74a4e210f0661_1498207071237_0
sea state, sea states [siː steɪt, siː steɪts] [n. C]
sea state, sea states [siː steɪt, siː steɪts] [n. C]

stan morza

m1ff74a4e210f0661_1498207140266_0
seafarer, seafarers [ˈsiːˌfeərə, ˈsiːˌfeərəz] [n. C]
seafarer, seafarers [ˈsiːˌfeərə, ˈsiːˌfeərəz] [n. C]

marynarz

m1ff74a4e210f0661_1498207241174_0
seagoing ship, passenger ships [ˈsiːˌgəʊɪŋ ʃɪp, ˈpæsɪnʤə ʃɪps] [n. C]
seagoing ship, passenger ships [ˈsiːˌgəʊɪŋ ʃɪp, ˈpæsɪnʤə ʃɪps] [n. C]

statek morski

m1ff74a4e210f0661_1498207362598_0
ship’s horn, ship’s horns [ʃɪps hɔːn, ʃɪps hɔːnz] [n. C]
ship’s horn, ship’s horns [ʃɪps hɔːn, ʃɪps hɔːnz] [n. C]

syrena okrętowa

m1ff74a4e210f0661_1498209690251_0
ship's logbook, ship's logbooks [ʃɪps ˈlɒgbʊk, ʃɪps ˈlɒgbʊks] [n. C]
ship's logbook, ship's logbooks [ʃɪps ˈlɒgbʊk, ʃɪps ˈlɒgbʊks] [n. C]

dziennik okrętowy

m1ff74a4e210f0661_1498209749262_0
side, sides [saɪd, saɪdz] [n. C]
side, sides [saɪd, saɪdz] [n. C]

burta

m1ff74a4e210f0661_1498209928963_0
signals [ˈsɪgnlz] [n. plural]
signals [ˈsɪgnlz] [n. plural]

sygnały

m1ff74a4e210f0661_1498210013956_0
SOLAS Convention [ˈsəʊləz kənˈvɛnʃən] [n. singular]
SOLAS Convention [ˈsəʊləz kənˈvɛnʃən] [n. singular]

konwencja SOLAS

m1ff74a4e210f0661_1498210490667_0
stamp, stamps [stæmp, stæmps] [n. C]
stamp, stamps [stæmp, stæmps] [n. C]

pieczątka

m1ff74a4e210f0661_1498210576520_0
stopping manouvre, stopping manouvres [ˈstɒpɪŋ məˈnuːvə, ˈstɒpɪŋ məˈnuːvəz] [n. C]
stopping manouvre, stopping manouvres [ˈstɒpɪŋ məˈnuːvə, ˈstɒpɪŋ məˈnuːvəz] [n. C]

manewr zatrzymania statku

m1ff74a4e210f0661_1498210657168_0
thermal protective aid, thermal protective aids [ˈθɜːməl prəˈtɛktɪv eɪd, ˈθɜːməl prəˈtɛktɪv eɪdz] [n. C]
thermal protective aid, thermal protective aids [ˈθɜːməl prəˈtɛktɪv eɪd, ˈθɜːməl prəˈtɛktɪv eɪdz] [n. C]

środek ochrony cieplnej

m1ff74a4e210f0661_1498210726695_0
true course, true courses [truː kɔːsr, truː 'kɔːsɪz] [n. C]
true course, true courses [truː kɔːsr, truː 'kɔːsɪz] [n. C]

kurs rzeczywisty

m1ff74a4e210f0661_1498210794840_0
type of vessel, types of vessels [taɪp əv ˈvɛsl, taɪps əv ˈvɛslz] [n. C]
type of vessel, types of vessels [taɪp əv ˈvɛsl, taɪps əv ˈvɛslz] [n. C]

typ statku

m1ff74a4e210f0661_1498211088963_0
underwater work, underwater works [ˈʌndəˈwɔːtə wɜːk, ˈʌndəˈwɔːtə wɜːks] [n. C or U]
underwater work, underwater works [ˈʌndəˈwɔːtə wɜːk, ˈʌndəˈwɔːtə wɜːks] [n. C or U]

praca podwodna

m1ff74a4e210f0661_1539764861138_0
urgency communications [ˈɜːʤənsi kəˌmjuːnɪˈkeɪʃənz] [n. plural]
urgency communications [ˈɜːʤənsi kəˌmjuːnɪˈkeɪʃənz] [n. plural]

łącznośc pilna

visibility [ˌvɪzɪˈbɪlɪti] [n. U]
visibility [ˌvɪzɪˈbɪlɪti] [n. U]

widzialność

Williamson turn, Williamson turns [ˈwɪljəmsən tɜːn, ˈwɪljəmsən tɜːnz] [n. C]
Williamson turn, Williamson turns [ˈwɪljəmsən tɜːn, ˈwɪljəmsən tɜːnz] [n. C]

pętla Williamsona

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida