Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
R1alpVnp7DMHs1

E-resource SEA SHIPPING

Źródło: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Rescue at sea

1. Film in the standard version.

RYv8tgXu8ePlo1
The video presents a conversation between two deck cadets. They prepare for an exam on a part of maritime apprenticeship on a ship. The exam will cover rescue at sea, including conducting search and rescue operations, and the use of personal and general life-saving appliances. Film przedstawia rozmowę dwóch kadetów pokładowych. Przygotowują się do zaliczenia części praktyki morskiej na statku. Zaliczenie będzie dotyczyło ratownictwa morskiego, obejmującego prowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczych, oraz wykorzystanie indywidualnych i zbiorowych środków ratunkowych.

2. Film with subtitles.

m1ff74a4e210f0661_1497373101641_0
R8PaeJFGnRktY1
The video presents a conversation between two deck cadets. They prepare for an exam on a part of maritime apprenticeship on a ship. The exam will cover rescue at sea, including conducting search and rescue operations, and the use of personal and general life-saving appliances. Film przedstawia rozmowę dwóch kadetów pokładowych. Przygotowują się do zaliczenia części praktyki morskiej na statku. Zaliczenie będzie dotyczyło ratownictwa morskiego, obejmującego prowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczych, oraz wykorzystanie indywidualnych i zbiorowych środków ratunkowych.
m1ff74a4e210f0661_1497374743908_0

3. Film with subtitles and pauses. Listen and repeat after the speaker.

m1ff74a4e210f0661_1497350678958_0
R1AznJKjkSWN31
The video presents a conversation between two deck cadets. They prepare for an exam on a part of maritime apprenticeship on a ship. The exam will cover rescue at sea, including conducting search and rescue operations, and the use of personal and general life-saving appliances. Film przedstawia rozmowę dwóch kadetów pokładowych. Przygotowują się do zaliczenia części praktyki morskiej na statku. Zaliczenie będzie dotyczyło ratownictwa morskiego, obejmującego prowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczych, oraz wykorzystanie indywidualnych i zbiorowych środków ratunkowych.
m1ff74a4e210f0661_1497374860567_0

4. Film with subtitles and narration.

m1ff74a4e210f0661_1497373163121_0
R70LO1SgvW3s91
The video presents a conversation between two deck cadets. They prepare for an exam on a part of maritime apprenticeship on a ship. The exam will cover rescue at sea, including conducting search and rescue operations, and the use of personal and general life-saving appliances. Film przedstawia rozmowę dwóch kadetów pokładowych. Przygotowują się do zaliczenia części praktyki morskiej na statku. Zaliczenie będzie dotyczyło ratownictwa morskiego, obejmującego prowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczych, oraz wykorzystanie indywidualnych i zbiorowych środków ratunkowych.
m1ff74a4e210f0661_1497373168117_0
classicmobile
Exercise 1
RwwYyYNENxurR1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m1ff74a4e210f0661_1497274101782_0

Exercises

classicmobile
Exercise 2
R1OENeSDPCsus1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
classicmobile
Exercise 3
RNqJ4xxBratmp1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m1ff74a4e210f0661_1497275655300_0

Types of maritime communications

RtvBbWCAFkuyP1
The animation presents the descriptions of basic types of maritime communications. Animacja zawiera opis podstawowych rodzajów komunikacji morskiej.
classicmobile
Exercise 4
RzMhcUkhbZlCN1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m1ff74a4e210f0661_1498040614130_0

Exercises

classicmobile
Exercise 5
R15E9StDfbZ4k1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
classicmobile
Exercise 6
RH0IEfagJmgNW1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m1ff74a4e210f0661_1497275861398_0

Abandon ship drill

The hypertext material presents an exchange of commands between the captain and crew members during an abandon ship drill.

Hipertekst przedstawia wymianę poleceń między kapitanem a członkami załogi podczas ćwiczebnego alarmu opuszczenia statku.

m1ff74a4e210f0661_1534850852187_0

Captain: After the last stop in the port, over 25% of crew membersm1ff74a4e210f0661_1497279718401_0crew members have been replaced. That's why we have to conduct an abandon ship drill within 24 hours from the ship's departure from portm1ff74a4e210f0661_1497279733582_0departure from port. Officer, sound the general alarm and announce the ***abandon ship drill.***m1ff74a4e210f0661_1497279738479_0***abandon ship drill.***

Senior officer [after sounding the general alarm consisting of seven or more short blasts followed by one long blast]: Attention, crew! I announce an abandon ship drill. Everyone must go to the ***assembly point.***m1ff74a4e210f0661_1497279743621_0***assembly point.*** […]

Third officer [on the radiotelephone]: Captain, the crew is at the assembly point. The list was checked. All crew members are present.

Captain: Check if the crew is suitably dressed and if their lifejackets are correctly fastened.

Third officer: The crew is suitably dressed. Their lifejackets are correctly fastened.

Captain: Check if each crew member knows their duties specified in the muster listm1ff74a4e210f0661_1497279748379_0muster list. […]

Third officer: Checked. Everyone knows their duties.

Captain: Prepare lifeboat no. 1 for lowering. […]

Third officer: Lifeboat no. 1 is ready for loweringm1ff74a4e210f0661_1497279753543_0ready for lowering.

Captain: Lower lifeboat no. 1 to the water. […]

Third officer: Lifeboat no. 1 is in the water.

Captain: Check the lifeboat release mechanismm1ff74a4e210f0661_1497279762480_0release mechanism. Perform several maneuvers after the mechanic starts the engine.

Third officer: The release mechanism is working properly. The engine has been started. We are beginning the maneuvers.

Captain: Also check the lifeboat *m1ff74a4e210f0661_1497279767416_0

Third officer: We have finished the maneuvers. The lifeboat equipment is complete. We have begun hoistingm1ff74a4e210f0661_1498481495468_0hoisting the lifeboat aboard the ship. The lifeboat is hoisted and secured.

Captain: Thank you. I’m announcing the end of the drill. Officer, please make a record in the ship's logbook that an abandon ship drill has been conducted.

classicmobile
Exercise 7
RJsoyUToopQc51
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m1ff74a4e210f0661_1497279718401_0
m1ff74a4e210f0661_1497279733582_0
m1ff74a4e210f0661_1497279738479_0
m1ff74a4e210f0661_1497279743621_0
m1ff74a4e210f0661_1497279748379_0
m1ff74a4e210f0661_1497279753543_0
m1ff74a4e210f0661_1497279762480_0
m1ff74a4e210f0661_1497279767416_0
m1ff74a4e210f0661_1498481495468_0
m1ff74a4e210f0661_1535629883948_0
m1ff74a4e210f0661_1497304185623_0

Distress communications

RrjsMO64c7NGe1
The cruise ferry “Estonia” makes a distress call to the “Tallinn Radio” coast station and other ships. Prom o nazwie ‘’Estonia’’ prowadzi łączność w niebezpieczeństwie ze stacją brzegową ‘’Tallin Radio’’ oraz innymi statkami.
classicmobile
Exercise 8
R1BrkqEtSkLSk1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m1ff74a4e210f0661_1498416934151_0

Exercises

classicmobile
Exercise 9
RxGPH11Uqpz0s1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
classicmobile
Exercise 10
RBxH9WXLrzQQp1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
m1ff74a4e210f0661_1498417118468_0

Engine room watchkeeping

R1QaxImapIu7J1
The document presents a certificate of engine room watchkeeping duties.
R1CJgD5nbWRDh1
Download the attachment. Pobierz załącznik.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
m1ff74a4e210f0661_1497304846190_0

Gallery

m1ff74a4e210f0661_1497587668988_0

Part of speech and Type a word

RHsdYlqFEgDpX11
Play the game. Zagraj w grę.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RtX4ZO8Q9YC3M11
Play the game. Zagraj w grę.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
m1ff74a4e210f0661_1497304851566_0

Dictionary

270° turn, 270° turns [tuː ˈhʌndrəd ənd ˈsɛvnti tɜːn, tuː ˈhʌndrəd ənd ˈsɛvnti tɜːnz] [n. C]
270° turn, 270° turns [tuː ˈhʌndrəd ənd ˈsɛvnti tɜːn, tuː ˈhʌndrəd ənd ˈsɛvnti tɜːnz] [n. C]

zwrot o 270°

m1ff74a4e210f0661_1497305024756_0
abandon ship drill, abandon ship drills [əˈbændən ʃɪp drɪl] [n. C]
abandon ship drill, abandon ship drills [əˈbændən ʃɪp drɪl] [n. C]

ćwiczebny alarm opuszczenia statku

m1ff74a4e210f0661_1497305028963_0
air temperature, air temperatures [eə ˈtɛmprɪʧə, eə ˈtɛmprɪʧəz] [n. C or U]
air temperature, air temperatures [eə ˈtɛmprɪʧə, eə ˈtɛmprɪʧəz] [n. C or U]

temperatura powietrza

m1ff74a4e210f0661_1497335091175_0
alarm bell, alarm bells [əˈlɑːm bɛl, əˈlɑːm bɛlz] [n. C]
alarm bell, alarm bells [əˈlɑːm bɛl, əˈlɑːm bɛlz] [n. C]

dzwonek alarmowy

m1ff74a4e210f0661_1497335096649_0
assembly point, assembly points [əˈsɛmbli pɔɪnt, əˈsɛmbli pɔɪnts] [n. C]
assembly point, assembly points [əˈsɛmbli pɔɪnt, əˈsɛmbli pɔɪnts] [n. C]

miejsce zbiórki

m1ff74a4e210f0661_1497335101839_0
bow door, bow doors [baʊ dɔː, baʊ dɔːz] [n. C]
bow door, bow doors [baʊ dɔː, baʊ dɔːz] [n. C]

furta dziobowa

m1ff74a4e210f0661_1497336395332_0
call sign, call signs [kɔːl saɪn, kɔːl saɪnz] [n. C]
call sign, call signs [kɔːl saɪn, kɔːl saɪnz] [n. C]

sygnał wywoławczy

m1ff74a4e210f0661_1497336402048_0
contamination [kənˌtæmɪˈneɪʃən] [n. U]
contamination [kənˌtæmɪˈneɪʃən] [n. U]

skażenie

m1ff74a4e210f0661_1497336417468_0
counter‑course, counter‑courses [ˈkaʊntəkɔːs, ˈkaʊntəkɔːsɪz] [n. C]
counter‑course, counter‑courses [ˈkaʊntəkɔːs, ˈkaʊntəkɔːsɪz] [n. C]

kontrkurs

m1ff74a4e210f0661_1497336426296_0
crew members [kruː ˈmɛmbəz] [n. plural]
crew members [kruː ˈmɛmbəz] [n. plural]

stan załogi

m1ff74a4e210f0661_1497336435646_0
dangerous goods [ˈdeɪnʤrəs gʊdz] [n. plural]
dangerous goods [ˈdeɪnʤrəs gʊdz] [n. plural]

ładunek niebezpieczny

m1ff74a4e210f0661_1497951440522_0
depart from port [dɪˈpɑːt frəm pɔːt] [phrase]
depart from port [dɪˈpɑːt frəm pɔːt] [phrase]

wyjść z portu

m1ff74a4e210f0661_1498200392889_0
distress communications [dɪsˈtrɛs kəˌmjuːnɪˈkeɪʃənz] [n. plural]
distress communications [dɪsˈtrɛs kəˌmjuːnɪˈkeɪʃənz] [n. plural]

łączność alarmowa

m1ff74a4e210f0661_1498200534880_0
emergency towing [ɪˈmɜːʤənsi ˈtəʊɪŋ] [n. U]
emergency towing [ɪˈmɜːʤənsi ˈtəʊɪŋ] [n. U]

holowanie ratownicze

m1ff74a4e210f0661_1498200615979_0
engine‑room watchkeeping [ˈɛnʤɪn‑ruːm ˈwɒtʃkiːpɪŋ] [n. U]
engine‑room watchkeeping [ˈɛnʤɪn‑ruːm ˈwɒtʃkiːpɪŋ] [n. U]

wachta maszynowa

m1ff74a4e210f0661_1498200694347_0
equipment [ɪˈkwɪpmənt] [n. U]
equipment [ɪˈkwɪpmənt] [n. U]

wyposażenie

m1ff74a4e210f0661_1498200790392_0
fall overboard [fɔːl ˈəʊvəbɔːd] [phrase]
fall overboard [fɔːl ˈəʊvəbɔːd] [phrase]

wypaść za burtę

m1ff74a4e210f0661_1498200850227_0
flag signal, flag signals [flæg ˈsɪgnl, flæg ˈsɪgnlz] [n. C]
flag signal, flag signals [flæg ˈsɪgnl, flæg ˈsɪgnlz] [n. C]

sygnał flagowy

m1ff74a4e210f0661_1498200941146_0
general alarm, general alarms [ˈʤɛnərəl əˈlɑːm, ˈʤɛnərəl əˈlɑːmz] [n. C or U]
general alarm, general alarms [ˈʤɛnərəl əˈlɑːm, ˈʤɛnərəl əˈlɑːmz] [n. C or U]

alarm ogólny

m1ff74a4e210f0661_1498201014271_0
general life‑saving appliance, general life‑saving appliances [ˈʤɛnərəl ˈlaɪfˈseɪvɪŋ əˈplaɪəns, ˈʤɛnərəl ˈlaɪfˈseɪvɪŋ əˈplaɪənsɪz] [n. C]
general life‑saving appliance, general life‑saving appliances [ˈʤɛnərəl ˈlaɪfˈseɪvɪŋ əˈplaɪəns, ˈʤɛnərəl ˈlaɪfˈseɪvɪŋ əˈplaɪənsɪz] [n. C]

zbiorowy środek ratunkowy

m1ff74a4e210f0661_1498201078358_0
gross tonnage, gross tonnages [grəʊs ˈtʌnɪʤ, grəʊs ˈtʌnɪʤɪz] [n. C or U]
gross tonnage, gross tonnages [grəʊs ˈtʌnɪʤ, grəʊs ˈtʌnɪʤɪz] [n. C or U]

pojemność brutto

m1ff74a4e210f0661_1498201193546_0
helm, helms [hɛlm, hɛlmz] [n. C]
helm, helms [hɛlm, hɛlmz] [n. C]

ster

m1ff74a4e210f0661_1498201269495_0
hoisting [ˈhɔɪstɪŋ] [n. U]
hoisting [ˈhɔɪstɪŋ] [n. U]

wciąganie

m1ff74a4e210f0661_1498201341977_0
immersion suit, immersion suits [ɪˈmɜːʃən sjuːt, ɪˈmɜːʃən sjuːts] [n. C]
immersion suit, immersion suits [ɪˈmɜːʃən sjuːt, ɪˈmɜːʃən sjuːts] [n. C]

kombinezon ratunkowy

m1ff74a4e210f0661_1498201410061_0
keep watch [kiːp wɒʧ] [phrase]
keep watch [kiːp wɒʧ] [phrase]

pełnić wachtę

m1ff74a4e210f0661_1498201527177_0
knot, knots [nɒt, nɒts] [n. C]
knot, knots [nɒt, nɒts] [n. C]

węzeł

m1ff74a4e210f0661_1498201595904_0
latitude [ˈlætɪtjuːd] [n. U]
latitude [ˈlætɪtjuːd] [n. U]

szerokość geograficzna

m1ff74a4e210f0661_1498201684168_0
lifeboat, lifeboats [ˈlaɪfbəʊt, ˈlaɪfbəʊts] [n. C]
lifeboat, lifeboats [ˈlaɪfbəʊt, ˈlaɪfbəʊts] [n. C]

łódź ratunkowa

m1ff74a4e210f0661_1498201747556_0
lifebuoy, lifebuoys [ˈlaɪfbɔɪ, ˈlaɪfbɔɪz] [n. C]
lifebuoy, lifebuoys [ˈlaɪfbɔɪ, ˈlaɪfbɔɪz] [n. C]

koło ratunkowe

m1ff74a4e210f0661_1498201813446_0
lifecraft, lifecrafts [laɪfkrɑːft, 'laɪfkrɑːfts] [n. C]
lifecraft, lifecrafts [laɪfkrɑːft, 'laɪfkrɑːfts] [n. C]

tratwa ratunkowa

m1ff74a4e210f0661_1498201818702_0
lifejacket, lifejackets [ˈlaɪfˌʤækɪt, ˈlaɪfˌʤækɪts] [n. C]
lifejacket, lifejackets [ˈlaɪfˌʤækɪt, ˈlaɪfˌʤækɪts] [n. C]

pas ratunkowy

m1ff74a4e210f0661_1498202010448_0
life‑saving equipment [ˈlaɪfˈseɪvɪŋ ɪˈkwɪpmənt] [n. U]
life‑saving equipment [ˈlaɪfˈseɪvɪŋ ɪˈkwɪpmənt] [n. U]

sprzęt ratunkowy

m1ff74a4e210f0661_1498202174480_0
light signalling device, light signalling devices [laɪt ˈsɪgnlɪŋ dɪˈvaɪs, laɪt ˈsɪgnlɪŋ dɪˈvaɪsɪz] [n. C]
light signalling device, light signalling devices [laɪt ˈsɪgnlɪŋ dɪˈvaɪs, laɪt ˈsɪgnlɪŋ dɪˈvaɪsɪz] [n. C]

środek sygnalizacji świetlnej

m1ff74a4e210f0661_1498202235942_0
list [lɪst] [n. U]
list [lɪst] [n. U]

przechył

m1ff74a4e210f0661_1498202331235_0
longitude [ˈlɒnʤɪtjuːd] [n. U]
longitude [ˈlɒnʤɪtjuːd] [n. U]

długość geograficzna

m1ff74a4e210f0661_1498202432362_0
LSA Code, LSA Codes [ɛl‑ɛs‑eɪ kəʊd, ɛl‑ɛs‑eɪ kəʊdz] [n. C]
LSA Code, LSA Codes [ɛl‑ɛs‑eɪ kəʊd, ɛl‑ɛs‑eɪ kəʊdz] [n. C]

Kodeks LSA

m1ff74a4e210f0661_1498202568651_0
Marine Evacuation System (MES) [məˈriːn ɪˌvækjʊˈeɪʃən ˈsɪstɪm] [n. singular]
Marine Evacuation System (MES) [məˈriːn ɪˌvækjʊˈeɪʃən ˈsɪstɪm] [n. singular]

Morski System Ewakuacji MES

m1ff74a4e210f0661_1498202635073_0
muster list, muster lists [ˈmʌstə lɪst, ˈmʌstə lɪsts*] [n. C]*
muster list, muster lists [ˈmʌstə lɪst, ˈmʌstə lɪsts*] [n. C]*

rozkład alarmowy

m1ff74a4e210f0661_1498202697265_0
name of vessel, names of vessels [neɪm əv ˈvɛsl, neɪmz əv ˈvɛslz] [n. C]
name of vessel, names of vessels [neɪm əv ˈvɛsl, neɪmz əv ˈvɛslz] [n. C]

nazwa statku

m1ff74a4e210f0661_1498202760465_0
officer in charge of an engineering watch, officers in charge of an engineering watch [ˈɒfɪsər ɪn ʧɑːʤ əv ən ˌɛnʤɪˈnɪərɪŋ wɒʧ , ˈɒfɪsəz ɪn ʧɑːʤ əv ən ˌɛnʤɪˈnɪərɪŋ wɒʧ] [n. C]
officer in charge of an engineering watch, officers in charge of an engineering watch [ˈɒfɪsər ɪn ʧɑːʤ əv ən ˌɛnʤɪˈnɪərɪŋ wɒʧ , ˈɒfɪsəz ɪn ʧɑːʤ əv ən ˌɛnʤɪˈnɪərɪŋ wɒʧ] [n. C]

oficer mechanika wachtowego

m1ff74a4e210f0661_1498202833122_0
oil spill, oil spills [ɔɪl spɪl, ɔɪl spɪlz] [n. C]
oil spill, oil spills [ɔɪl spɪl, ɔɪl spɪlz] [n. C]

zanieczyszczenie olejowe

m1ff74a4e210f0661_1498202891013_0
original course, counter‑courses [əˈrɪʤənl kɔːs, əˈrɪʤənl kɔːsɪz] [n. C]
original course, counter‑courses [əˈrɪʤənl kɔːs, əˈrɪʤənl kɔːsɪz] [n. C]

kurs początkowy

m1ff74a4e210f0661_1498202955129_0
original track line, original track lines [əˈrɪʤənl træk laɪn, əˈrɪʤənl træk laɪnz] [n. C]
original track line, original track lines [əˈrɪʤənl træk laɪn, əˈrɪʤənl træk laɪnz] [n. C]

tor śladowy

m1ff74a4e210f0661_1498203026625_0
Oscar signal flag, Oscar signal flags [ˈɒskə ˈsɪgnl flæg, ˈɒskə ˈsɪgnl flægz] [n. C]
Oscar signal flag, Oscar signal flags [ˈɒskə ˈsɪgnl flæg, ˈɒskə ˈsɪgnl flægz] [n. C]

flaga MKS Oscar

m1ff74a4e210f0661_1498203095432_0
other side, other sides [ˈʌðə saɪd, ˈʌðə saɪdz] [n. C]
other side, other sides [ˈʌðə saɪd, ˈʌðə saɪdz] [n. C]

burta przeciwna

m1ff74a4e210f0661_1498203151584_0
passenger ship, passenger ships [ˈpæsɪnʤə ʃɪp, ˈpæsɪnʤə ʃɪps] [n. C]
passenger ship, passenger ships [ˈpæsɪnʤə ʃɪp, ˈpæsɪnʤə ʃɪps] [n. C]

statek pasażerski

m1ff74a4e210f0661_1498203230112_0
personal life‑saving appliance, personal life‑saving appliances [ˈpɜːsnl ˈlaɪfˈseɪvɪŋ əˈplaɪəns, ˈpɜːsnl ˈlaɪfˈseɪvɪŋ əˈplaɪənsɪz] [n. C]
personal life‑saving appliance, personal life‑saving appliances [ˈpɜːsnl ˈlaɪfˈseɪvɪŋ əˈplaɪəns, ˈpɜːsnl ˈlaɪfˈseɪvɪŋ əˈplaɪənsɪz] [n. C]

indywidualny środek ratunkowy

m1ff74a4e210f0661_1498205986222_0
position, positions [pəˈzɪʃən, pəˈzɪʃənz] [n. C]
position, positions [pəˈzɪʃən, pəˈzɪʃənz] [n. C]

pozycja

m1ff74a4e210f0661_1498206050067_0
propulsion power, propulsion powers [prəˈpʌlʃən ˈpaʊə, prəˈpʌlʃən ˈpaʊəz] [n. C or U]
propulsion power, propulsion powers [prəˈpʌlʃən ˈpaʊə, prəˈpʌlʃən ˈpaʊəz] [n. C or U]

moc maszyny

m1ff74a4e210f0661_1498206109100_0
ready for lowering [ˈrɛdi fə ˈlaʊərɪŋ] [phrase]
ready for lowering [ˈrɛdi fə ˈlaʊərɪŋ] [phrase]

gotowa do opuszczenia

m1ff74a4e210f0661_1498206186240_0
reciprocal course, reciprocal courses [rɪˈsɪprəkəl kɔːs, rɪˈsɪprəkəl kɔːsɪz] [n. C]
reciprocal course, reciprocal courses [rɪˈsɪprəkəl kɔːs, rɪˈsɪprəkəl kɔːsɪz] [n. C]

kurs przeciwny

m1ff74a4e210f0661_1498206382138_0
release mechanism, release mechanisms [rɪˈliːs ˈmɛkənɪzm, rɪˈliːs ˈmɛkənɪzmz] [n. C]
release mechanism, release mechanisms [rɪˈliːs ˈmɛkənɪzm, rɪˈliːs ˈmɛkənɪzmz] [n. C]

system zwalniający

m1ff74a4e210f0661_1498206443694_0
rescue boat, rescue boats [ˈrɛskjuː bəʊt, ˈrɛskjuː bəʊts] [n. C]
rescue boat, rescue boats [ˈrɛskjuː bəʊt, ˈrɛskjuː bəʊts] [n. C]

łódź ratownicza

m1ff74a4e210f0661_1498206536769_0
rescue vessel, rescue vessels [ˈrɛskjuː ˈvɛsl, ˈrɛskjuː ˈvɛslz] [n. C]
rescue vessel, rescue vessels [ˈrɛskjuː ˈvɛsl, ˈrɛskjuː ˈvɛslz] [n. C]

statek ratowniczy

m1ff74a4e210f0661_1498206600710_0
routine communications [ruːˈtiːn kəˌmjuːnɪˈkeɪʃənz] [n. plural]
routine communications [ruːˈtiːn kəˌmjuːnɪˈkeɪʃənz] [n. plural]

łączność rutynowa

m1ff74a4e210f0661_1498207000360_0
safety communications [ˈseɪfti kəˌmjuːnɪˈkeɪʃənz] [n. plural]
safety communications [ˈseɪfti kəˌmjuːnɪˈkeɪʃənz] [n. plural]

łączność bezpieczeństwa

m1ff74a4e210f0661_1498207071237_0
sea state, sea states [siː steɪt, siː steɪts] [n. C]
sea state, sea states [siː steɪt, siː steɪts] [n. C]

stan morza

m1ff74a4e210f0661_1498207140266_0
seafarer, seafarers [ˈsiːˌfeərə, ˈsiːˌfeərəz] [n. C]
seafarer, seafarers [ˈsiːˌfeərə, ˈsiːˌfeərəz] [n. C]

marynarz

m1ff74a4e210f0661_1498207241174_0
seagoing ship, passenger ships [ˈsiːˌgəʊɪŋ ʃɪp, ˈpæsɪnʤə ʃɪps] [n. C]
seagoing ship, passenger ships [ˈsiːˌgəʊɪŋ ʃɪp, ˈpæsɪnʤə ʃɪps] [n. C]

statek morski

m1ff74a4e210f0661_1498207362598_0
ship’s horn, ship’s horns [ʃɪps hɔːn, ʃɪps hɔːnz] [n. C]
ship’s horn, ship’s horns [ʃɪps hɔːn, ʃɪps hɔːnz] [n. C]

syrena okrętowa

m1ff74a4e210f0661_1498209690251_0
ship's logbook, ship's logbooks [ʃɪps ˈlɒgbʊk, ʃɪps ˈlɒgbʊks] [n. C]
ship's logbook, ship's logbooks [ʃɪps ˈlɒgbʊk, ʃɪps ˈlɒgbʊks] [n. C]

dziennik okrętowy

m1ff74a4e210f0661_1498209749262_0
side, sides [saɪd, saɪdz] [n. C]
side, sides [saɪd, saɪdz] [n. C]

burta

m1ff74a4e210f0661_1498209928963_0
signals [ˈsɪgnlz] [n. plural]
signals [ˈsɪgnlz] [n. plural]

sygnały

m1ff74a4e210f0661_1498210013956_0
SOLAS Convention [ˈsəʊləz kənˈvɛnʃən] [n. singular]
SOLAS Convention [ˈsəʊləz kənˈvɛnʃən] [n. singular]

konwencja SOLAS

m1ff74a4e210f0661_1498210490667_0
stamp, stamps [stæmp, stæmps] [n. C]
stamp, stamps [stæmp, stæmps] [n. C]

pieczątka

m1ff74a4e210f0661_1498210576520_0
stopping manouvre, stopping manouvres [ˈstɒpɪŋ məˈnuːvə, ˈstɒpɪŋ məˈnuːvəz] [n. C]
stopping manouvre, stopping manouvres [ˈstɒpɪŋ məˈnuːvə, ˈstɒpɪŋ məˈnuːvəz] [n. C]

manewr zatrzymania statku

m1ff74a4e210f0661_1498210657168_0
thermal protective aid, thermal protective aids [ˈθɜːməl prəˈtɛktɪv eɪd, ˈθɜːməl prəˈtɛktɪv eɪdz] [n. C]
thermal protective aid, thermal protective aids [ˈθɜːməl prəˈtɛktɪv eɪd, ˈθɜːməl prəˈtɛktɪv eɪdz] [n. C]

środek ochrony cieplnej

m1ff74a4e210f0661_1498210726695_0
true course, true courses [truː kɔːsr, truː 'kɔːsɪz] [n. C]
true course, true courses [truː kɔːsr, truː 'kɔːsɪz] [n. C]

kurs rzeczywisty

m1ff74a4e210f0661_1498210794840_0
type of vessel, types of vessels [taɪp əv ˈvɛsl, taɪps əv ˈvɛslz] [n. C]
type of vessel, types of vessels [taɪp əv ˈvɛsl, taɪps əv ˈvɛslz] [n. C]

typ statku

m1ff74a4e210f0661_1498211088963_0
underwater work, underwater works [ˈʌndəˈwɔːtə wɜːk, ˈʌndəˈwɔːtə wɜːks] [n. C or U]
underwater work, underwater works [ˈʌndəˈwɔːtə wɜːk, ˈʌndəˈwɔːtə wɜːks] [n. C or U]

praca podwodna

m1ff74a4e210f0661_1539764861138_0
urgency communications [ˈɜːʤənsi kəˌmjuːnɪˈkeɪʃənz] [n. plural]
urgency communications [ˈɜːʤənsi kəˌmjuːnɪˈkeɪʃənz] [n. plural]

łącznośc pilna

visibility [ˌvɪzɪˈbɪlɪti] [n. U]
visibility [ˌvɪzɪˈbɪlɪti] [n. U]

widzialność

Williamson turn, Williamson turns [ˈwɪljəmsən tɜːn, ˈwɪljəmsən tɜːnz] [n. C]
Williamson turn, Williamson turns [ˈwɪljəmsən tɜːn, ˈwɪljəmsən tɜːnz] [n. C]

pętla Williamsona

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida