Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
Polecenie 1

Zapoznaj się z audiobookiem, a następnie wykonaj ćwiczenia.

RwsbuqiMOZWZI
Źródło cytatu: Filip Bryjka, Przyszłość operacji reagowania kryzysowego NATO – wnioski z Kosowa, 7.12.2021, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, pism.pl [dostęp 21.02.2022].
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
R11OMQshRmOv2
Wyjaśnij, dlaczego poszczególne zadania realizują w Kosowie różne organizacje regionalne. (Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj polecenie.

1
Łukasz Jasina, Rzecznik Prasowy MSZ Minister Zbigniew Rau wziął udział w Zimowej Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego (…)

– Niesprowokowana inwazja Rosji na ukraińskie miasta i wsie stanowi fundamentalne naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych i Aktu Końcowego z Helsinek. Odwołanie do artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych w celu usprawiedliwienia tej zbrodni przeciwko ludzkości jest godne ubolewania i haniebne. Potępiamy w najmocniejszych słowach ten akt agresji. Oczekujemy, że strona rosyjska będzie honorować swoje międzynarodowe zobowiązania. Każde trwałe, polityczne rozwiązanie musi w pełni respektować suwerenność, integralność terytorialną i niezależność Ukrainy – powiedział podczas swojego wystąpienia Zbigniew Rau.

rau Źródło: Łukasz Jasina, Rzecznik Prasowy MSZ, Minister Zbigniew Rau wziął udział w Zimowej Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego (…), 24.02.2022 r., dostępny w internecie: gov.pl [dostęp 28.02.2022 r.].
R1I2fMQwpq5Vw
W tekście pojawiły się nazwy dwóch dokumentów. Podaj nazwy dwóch funkcjonujących aktualnie organizacji międzynarodowych, z którymi są one związane. (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida