Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zwróć uwagę na tytuł dzieła, którego interpretacji się podejmujesz. Zastanów się nad podstawowymi cechami gatunku kazania. Wypisz je i odnajdź w tekście Piotra Skargi. Może się to przydać do realizacji 5. kroku audiobooka.

R1X9h6ebywQag
(Uzupełnij).
Polecenie 2

W interpretacji dzieła Piotra Skargi istotny jest kontekst historyczny. Sformułuj notatkę na temat okoliczności powstania utworu.

R1NwZV0UpRw2w
(Uzupełnij).
RRu7xvCkcVbvc
Nagranie dźwiękowe dotyczące trzeciego kroku analizy tekstu.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 1

Zapisz kilka wyrażeń metaforycznych i zwrotów frazeologicznych zbudowanych wokół słów: matka, okręt. Wyjaśnij je.

Rua3UmaXUGEIH
matka (Uzupełnij). okręt (Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 2
Zapoznaj się z opisami poniższych obrazów. Który z obrazów mógłby – twoim zdaniem – zostać wykorzystany jako ilustracja fragmentu Kazań sejmowych Piotra Skargi? Uzasadnij swoją wypowiedź. 
Zapoznaj się z opisami poniższych obrazów. Który z obrazów mógłby – twoim zdaniem – zostać wykorzystany jako ilustracja fragmentu Kazań sejmowych Piotra Skargi? Uzasadnij swoją wypowiedź. 
Ri5rYVHQEgP2V
(Uzupełnij).