Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Poezja jest mową, której się nie da parafrazować

Polecenie 1

Zapoznaj się z poniższym audiobookiem i zastanów, dlaczego poeci awangardowi odrzucali tradycję. Odpowiedz na pytania. Czemu miało to służyć? Co chcieli w ten sposób wyrazić?

RCKy1T8kASXRY
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R6i2PIU1PYNJv
Nagranie dźwiękowe Poezja jest mową, której się nie da parafrazować.
Polecenie 2

Wyjaśnij fragment, że słowa awangardowej poezji pełne są energii, która powoduje, że przez powiązania wzajemnie modyfikują swoje znaczenia (teoretycy Awangardy mówili o „zmienianiu się” słów). Odwołaj się do treści audiobooka.

RsNszoO7yCqds
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
RAaOBLaKYbStC
Ćwiczenie 1
Zaznacz poprawną odpowiedź. Najważniejszym środkiem artystycznym języka awangardowego jest... Możliwe odpowiedzi: 1. metafora., 2. epitet., 3. porównanie., 4. antyteza.
REZpFLwj3d9Ga
Ćwiczenie 2
Wybierz i zaznacz zdania opisujące język, którym operuje Julian Przyboś w wierszu Na kołach. Możliwe odpowiedzi: 1. Przyboś animizuje składniki miejskiego pejzażu, stosując niedopuszczalne z logicznego punktu widzenia połączenia wyrazów., 2. Poeta używa języka tak, aby nie wprost wyrazić swoje wrażenia, myśli, uczucia., 3. Poeta nadaj wyrazom zwielokrotnione konteksty znaczeniowe., 4. Przyboś poddaje wyrazy gramatycznym odkształceniom., 5. Przyboś używa języka tak, żeby wprost wyrazić swoje wrażenia, myśli, uczucia., 6. Poeta trzyma się wszelkich reguł gramatycznych, dzięki czemu tworzy uporządkowany obraz miejski.