Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z audiobookami i wykonaj polecenia.

Polecenie 2

Wyjaśnij, na jaki problem wiernych po Soborze Watykańskim II zwraca uwagę autor.

R1SAmZVSuL9BL
Nagranie dźwiękowe lekcji pod tytułem Wokół Soboru Watykańskiego II.
Źródło: Wokół Soboru Watykańskiego II, [w:] D. von Hildebrand, Koń trojański w mieście Boga, Warszawa 2000, s. 23.
RHn4WUhzN8AGh
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Polecenie 3

Wyjaśnij, jaki czynnik ułatwił ZSRS interwencję dyplomatyczną w opisanym kryzysie.

RnOBw4679KSeN
Nagranie dźwiękowe lekcji pod tytułem Francusko‑brytyjski plan zażegnania kryzysu sueskiego.
Źródło: Francusko-brytyjski plan zażegnania kryzysu sueskiego, [w:] H. Kissinger, Dyplomacja, tłum. G. Woźniak, I. Zych, S. Głąbiński, Warszawa 1996, s. 589–591.
R1JCemmHKMjqy
Nagranie dźwiękowe lekcji pod tytułem Reakcja ZSRR.
Źródło: Reakcja ZSRR, [w:] H. Kissinger, Dyplomacja, tłum. G. Woźniak, I. Zych, S. Głąbiński, Warszawa 1996, s. 593.
RgcWmb9jwJgz5
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).