1
Pokaż ćwiczenia:
21
Ćwiczenie 1

Wyjaśnij, jaką rolę odegrał zaprezentowany projekt w rywalizacji wielkich mocarstw.

Rozdcy9ORR88v
Projekt Excalibur (wizja artystyczna)
Źródło: Lawrence Livermore National Laboratory, Wikimedia Commons, domena publiczna.
RRH2WarkrEnql
Logo Inicjatywy Obrony Strategicznej (SDI)
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
RoeiSKX0m8OQk
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 2

Podaj stosowaną w historiografii nazwę wydarzenia, do jakiego nawiązuje fotografia.

R1DfkynxSLnuJ
Zasięg sowieckich pocisków balistycznych, umieszczonych w jednym z państw Ameryki Łacińskiej
Źródło: James H. Hansen, Wikimedia Commons, domena publiczna.
R1Fj7YSzfMywr
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 3

Wyjaśnij znaczenie wyścigu kosmicznego w zimnowojennej rywalizacji wielkich mocarstw.

R1NQ2sgdyGpRW
Edwin „Buzz” Aldrin na Księżycu, 20 lipca 1969 roku
Źródło: Neil Armstrong, Wikimedia Commons, domena publiczna.
R16kugIU7Hy76
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 4

Wyjaśnij wymowę rysunku, odwołując się do elementów graficznych i kontekstu dziejowego.

R1729yz8GXbvm
Amerykański rysunek propagandowy z 1968 roku.
Tłumaczenie. Napis nad sceną rysunku: „...Ale tutaj to w porządku?”. Napis na tabliczce: „Stop bombardowaniom w Wietnamie!”. Napis przy drzwiach: „Kwatera główna Policji”.
Źródło: dostępny w internecie: hti.osu.edu.
RDSof7uqnm0LR
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 5

Wyjaśnij wpływ wojny na dynamikę rozwoju technologicznego.

Źródło 1.

Skok technologiczny Stanów Zjednoczonych w latach 1942-45

Prace nad wyzwoleniem energii nuklearnej spowodowały powstanie całej serii nowych technologii: pierwsza całkowicie zautomatyzowana fabryka, pierwszy zdalnie sterowany zakład, pierwszy całkowicie sterylny proces wytwórczy – 6 mln stóp kwadratowych dla tej całej maszynerii zabezpieczonej przed przeciekiem – oraz mnóstwo rewelacyjnych gadżetów. Źródło: P. Johnson, Historia świata od roku 1917 do lat 90‑tych, Wydawnictwo Puls Publications Ltd, Warszawa 1992, s. 547.

prace Źródło: Skok technologiczny Stanów Zjednoczonych w latach 1942-45, [w:] P. Johnson, Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych, Warszawa 1992, s. 547.

Źródło 2.  Samolot wielozadaniowy F16

RUX1sXvodhrX7
Źródło: dostępny w internecie: wikipedia commons, domena publiczna.
RyeZxksR9ecDH
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.

Rozstrzygnij, czy tendencja przedstawiona w źródle 1 była aktualna w latach 70. XX stulecia. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do treści fotografii.

R1NVKDOyLTUrv
Rozstrzygnięcie: (Uzupełnij). Uzasadnienie: (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6

Rozstrzygnij, czy operacja przedstawiona w źródle 2 była konsekwencją ataku, do którego odnosi się źródło 1. Odpowiedź uzasadnij.

Źródło 1. Gmach Pentagonu, 14 września 2001 roku

RFJXxPrcCGFf1
Źródło: dostępny w internecie: wikipedia commons, domena publiczna.

Źródło 2. Plan działań militarnych w czasie operacji „Pustynna Burza”

RDozWk9Wp1Cow
Źródło: Contentplus.sp. z o.o. na podstawie Jeff Dahl, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
R1DHrMYQmxA1v
Rozstrzygnięcie: (Uzupełnij). Uzasadnienie: (Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 7

Wskaż przedział czasowy zgodny z kształtem granic na mapie.

Zaznacz przedział czasowy zgodny z kształtem granic na mapie.

R1YsGcXtF2Ul7
Państwa powstałe w wyniku rozpadu Jugosławii.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o. na podstawie Stegru, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
RKB6gtCw08cWo
Możliwe odpowiedzi: 1. 1992-1995, 2. 1999-2000, 3. 2006-2008, 4. 2009-2018
31
Ćwiczenie 8

Wyjaśnij, z jakimi wydarzeniami związana jest fotografia.

Źródło. „Tank Man” („Nieznany buntownik”), fotografia z 4 czerwca 1989 roku

R1S0jQQBFMtSW
Źródło: Jeff Widener, dostępny w internecie: kep.cdn.indexvas.hu.
Ro1rTdJ0wn6Te
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.