Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Przemiany języka epoki

1
Polecenie 1
Zapoznaj się z treścią nagrania. Wskaż, jakie cechy młodopolskiego stylu zostały wyśmiane w utworach Franciszka Mirandoli i Edwarda Leszczyńskiego, oraz wyjaśnij, dlaczego.
Zapoznaj się z treścią nagrania. Wskaż, jakie cechy młodopolskiego stylu zostały wyśmiane w utworach Franciszka Mirandoli i Edwarda Leszczyńskiego, oraz wyjaśnij, dlaczego.
RwbimSDwfVxqj
(Uzupełnij).
1
Polecenie 2

Wyjaśnij, na czym polegała oryginalność poezji Leśmiana na tle młodopolskiej liryki. Sformułuj wypowiedź pisemną.

R1Tqr4VfRQYN7
(Uzupełnij).
R1M6x4D8oCoOp
Nagranie dźwiękowe dotyczące symbolistyczno-impresjonistycznego języka utworów modernistycznych.