Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Między impresjonizmem, symbolizmem a ekspresjonizmem

RfLG03o2cPG8G1
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Polecenie 1

Na podstawie informacji zawartych w prezentacji multimedialnej wskaż typowe cechy języka poezji ekspresjonistycznej w utworze Jana Kasprowicza Dies irae.

Zapoznaj się z prezentacją i wskaż typowe cechy języka poezji ekspresjonistycznej w utworze Jana Kasprowicza Dies irae.

R1WsdSR62YkxS
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Znajdź przykłady młodopolskich wierszy (inne niż wymienione w prezentacji), w których zauważalne są wpływy impresjonizmu, symbolizmu i ekspresjonizmu. Podziel się swoimi propozycjami z kolegami i koleżankami z klasy.

RRo3ZXrE2MUW7
(Uzupełnij).