Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z treścią audiobooka. Następnie własnymi słowami scharakteryzuj rolę natury w literaturze romantycznej.

R1FjoJy5ZtY0o
(Uzupełnij).
RDGJ6QgI4eTSA
Nagranie dźwiękowe dotyczy stosowania w literaturze motywu natury.
Źródło: Jacek Lyszczyna, Natura, historia, egzystencja: w poszukiwaniu romantycznego uniwersum, Katowice 2011, s. 48–50.
Polecenie 2
Skontrastuj opisaną przez profesora Jacka Lyszczynę rolę natury w literaturze romantyzmu ze sposobem wykorzystania tego motywu w innej epoce literackiej, na przykład w Młodej Polsce. Zapisz swoje wnioski.
Skontrastuj opisaną przez profesora Jacka Lyszczynę rolę natury w literaturze romantyzmu ze sposobem wykorzystania tego motywu w innej epoce literackiej, na przykład w Młodej Polsce. Zapisz swoje wnioski.
R17S9ZvicgYh6
(Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 1

Rozpoznaj przywołany przez Jana Kochanowskiego motyw związany z relacją człowieka i natury. Wyjaśnij, dlaczego był on tak często wykorzystywany w epoce renesansu.

Jan Kochanowski Pieśń świętojańska o Sobótce

Jemu sady obradzają.
Jemu pszczoły miód dawają;
Nań przychodzi z owiec wełna
I zagroda jagniąt pełna.

cyt1 Źródło: Jan Kochanowski, Pieśń świętojańska o Sobótce.
RSIaBXTWXTojS
(Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 2

Wyjaśnij rolę przyrody w wierszu Franciszka Karpińskiego Do Justyny. Tęskność na wiosnę, reprezentującym nurt sentymentalny w literaturze oświecenia.

Franciszek Karpiński Do Justyny. Tęskność na wiosnę

Już tyle razy słońce wracało
I blaskiem swoim dzień szczyci,
A memu światłu cóż to się stało,
Że mi dotychczas nie świéci?

Już się i zboże do góry wzbiło,
I ledwie nie kłos chce wydać;
Całe się pole zazieleniło:
Mojej pszenicy nie widać!

[...]

O wiosno! Pókiż będę cię prosił,
Gospodarz zewsząd stroskany?
Jużem dość ziemię łzami urosił:
Wróć mi urodzaj kochany!

cyt2 Źródło: Franciszek Karpiński, Do Justyny. Tęskność na wiosnę, [w:] Świat poprawiać - zuchwałe rzemiosło. Antologia poezji polskiego Oświecenia, s. 262.
R1YZx57KE5kqM
(Uzupełnij).