Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z treścią map myśli. Uzupełnij je o własne przykłady realizacji motywu natury.

R1HU5sKNOtUvx
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R1dIpC2KBD4aK1
R1AkWPei7wzlg1
Polecenie 2

Prześledź, jak zmieniało się podejście do natury w zależności od epoki. Zanotuj swoje obserwacje.

Rf4VKn9MsRq49
(Uzupełnij).