Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z materiałami źródłowymi i wykonaj kolejne polecenia.

R12k8ieEakigg
Nagranie dźwiękowe lekcji pod tytułem Przemówienie Heinricha Himmlera do gruppenfuhrerów SS, 1943 rok.
Źródło: Przemówienie Heinricha Himmlera do gruppenfuhrerów SS, 1943 rok, [w:] J.C. Fest, Oblicze Trzeciej Rzeszy, Warszawa 1970, s. 194–195.
R9jkboY6u8sFV
Nagranie dźwiękowe lekcji pod tytułem Naloty dywanowe na Hamburg i Drezno.
Źródło: Naloty dywanowe na Hamburg i Drezno, [w:] P. Johnson, Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych, Warszawa 1992, s. 541–542.
Polecenie 2

Wyjaśnij, jakiego rodzaju poświęceń Himmler oczekiwał od swoich rodaków.

R1DCRUG3CBrj5
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Polecenie 3

Wyjaśnij mechanizm zjawiska, do którego odnosi się pogrubiony fragment tekstu.

Wyjaśnij mechanizm zjawiska, do którego odnosi się pogrubiony fragment tekstu o następującej treści: rozkład moralności niesie wojna.

RQkUtA0yM7chU
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Polecenie 4

Wyjaśnij, jakie niebezpieczeństwo na przyszłość wiązało się z faktem nieogłoszenia przez legalne władze II RP stanu wojny z ZSRS po agresji 17 września 1939 roku.

RPV17fe3AQVRH
Nagranie dźwiękowe lekcji pod tytułem Wokół ewakuacji polskich władz 17/18 września 1939 roku.
Źródło: J. Łojek, Pisma wybrane. Wiek XX, red. M. Kornat, Kraków 2014, s. 159–161.
RSadlcXEWtfHJ
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.