Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z poniższym audiobookiem. Jaki problem porusza autor w swojej wypowiedzi? Czy zgadzasz się z tym stanowiskiem? Odpowiedź uzasadnij.

R44FP9hg5rZq2
(Uzupełnij).
R1Ovlb4xeYOyO
Nagranie dźwiękowe lekcji pod tytułem Jan Kłos. Uwięzieni w oddzieleniu.
Źródło: Jan Kłos, Uwięzieni w oddzieleniu, dostępny w internecie: https://filozofuj.eu/ [dostęp 21.06.2021 r.].
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RcM8juymk8J4v
Ćwiczenie 1
W jaki sposób, według Locke'a państwo powinno bronić tolerancji religijnej? Możliwe odpowiedzi: 1. Państwo powinno zapobiegać przemocy na tle religijnym i wojnom wywołanym przez różnice wyznaniowe., 2. Zadaniem państwa jest tworzenie nowej moralności opartej na religijności państwowej., 3. Locke twierdził, że państwo powinno bronić „stanu natury” człowieka, która pozwala mu przestrzegać podstawowych praw moralnych danych przez Boga, na których korzysta państwo., 4. Podstawowym celem państwa jest ochrona dóbr obywateli, należących do większości religijnej.
Polecenie 2

Czym według ciebie jest tolerancja religijna? Czy w twoim otoczeniu zauważasz problem nietolerancji? Odpowiedź poprzyj odpowiednimi argumentami.

Rj92tFmc4BKDI
(Uzupełnij).
RjkZpVy9d9DGc1
Ćwiczenie 2
Łączenie par. . Sofiści okazali się najwierniejszymi uczniami Sokratesa.. Możliwe odpowiedzi: prawda, fałsz. Materialiści kontynuowali dociekania filozoficzne, które zapoczątkowali jońscy filozofowie przyrody.. Możliwe odpowiedzi: prawda, fałsz. Filozofia najpierw zajmowała się człowiekiem, a dopiero potem zainteresowała się przyrodą.. Możliwe odpowiedzi: prawda, fałsz. System filozoficzny jako pierwszy stworzył Demokryt z Abdery.. Możliwe odpowiedzi: prawda, fałsz. Sofiści stworzyli jednolitą szkołę filozoficzną, głosili obiektywność cnoty, nigdy nie nauczali za pieniądze i byli nauczycielami Sokratesa.. Możliwe odpowiedzi: prawda, fałsz. Empedokles stworzył pojęcie atomu.. Możliwe odpowiedzi: prawda, fałsz
Praca domowa

Odpowiedz w formie eseju na pytanie zadane we wprowadzeniu do lekcji: Czy sceptycyzm poznawczy może być drogą do tolerancji religijnej?

R1VSSfRfZxktL
(Uzupełnij).

Wskazówki dotyczące pisania eseju filozoficznego znajdziesz w materiale „Jak napisać esej filozoficzny”P15HFoklf„Jak napisać esej filozoficzny”

Słownik

rewerencja
rewerencja

(łac. reverentia – poszanowanie, poważanie) dawniej: szacunek i poważanie okazywane komuś

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida