Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Polecenie 1

Zapoznaj się z różnymi wypowiedziami na temat śmierci Sokratesa. Czy była ona jego własnym wyborem? Swoją odpowiedź uzasadnij. 

RHQCmD2cXJkPZ
(Uzupełnij).
R12zqZ9yF1ip7
Nagranie dźwiękowe z wywiadem.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Polecenie 2

Porównaj postawę filozoficzną Sokratesa z historią przedstawioną we współczesnym dziele filmowym 12 gniewnych ludzi Sidneya Lumeta. W tym celu wykonaj następujące kroki.

1.  Przed zapoznaniem się z filmem zastanów się nad tymi pytaniami. Odpowiedzi zapisz w formie krótkiej notatki.

  • Czy zachowanie Sokratesa przed sądem oraz postawa, jaką zajął wobec wyroku śmierci, wynika – twoim zdaniem – z jego życiowej postawy filozoficznej?

  • Jak scharakteryzujesz postawę filozoficzną Sokratesa? Jakie byłyby jej najważniejsze elementy? Jakie wartości miały dla niej największe znaczenie?

  • Czym kierował się sąd ateński, który skazał Sokratesa na śmierć?

  • Czy – twoim zdaniem – sędziowie postąpili sprawiedliwie?

  • Jaki powinien być sprawiedliwy sędzia?

  • Czy Sokrates byłby dobrym sędzią? Odwołaj się do jego postawy filozoficznej.

Rc8D4rCus8uRf
(Uzupełnij).
 2. Zapoznaj się z filmem 12 gniewnych ludzi. Jeśli nie masz takiej możliwości, zapoznaj się z tekstem Artura Szutty Dwunastu gniewnych ludzi – studium demokracji w działaniu dostępnym w internecie. Następnie odpowiedz na pytania.
 2. Zapoznaj się z filmem 12 gniewnych ludzi. Jeśli nie masz takiej możliwości, zapoznaj się z tekstem Artura Szutty Dwunastu gniewnych ludzi – studium demokracji w działaniu dostępnym w internecie. Następnie odpowiedz na pytania.
  • Czym kierował się każdy z dwunastu sędziów? Wynotuj ich działania i określ motywacje każdej z osób.

  • Czy w postępowaniu którejś z postaci dostrzegasz postawę sokratejską? Wyjaśnij swoją odpowiedź.

  • Czy dostrzegasz podobieństwa między niektórymi sędziami z filmu a członkami sądu ateńskiego, którzy skazali Sokratesa?

RzMklPCVWuQCP
(Uzupełnij).

3.  Zapisz w formie krótkiej notatki rezultaty porównania postawy i procesu Sokratesa z filmowym procesem przedstawionym w filmie. Jakie podobieństwa dostrzegasz? Wskaż je i wyjaśnij, na czym polegają.

RYGhxoT0PvmUp
(Uzupełnij).