1
Pokaż ćwiczenia:
R6aJRHLHXM3ii1
Ćwiczenie 1
Sokrates umarł w Możliwe odpowiedzi: 1. 469 r. p.n.e., 2. 401 r. p.n.e., 3. 399 r. p.n.e., 4. 322 r. p.n.e.
RKaHGYMd2Zmgv1
Ćwiczenie 2
Wskaż, o co został oskarżony Sokrates. Możliwe odpowiedzi: 1. psucie młodzieży, 2. działalność wywrotową, 3. zdradę, 4. nieuznawanie bogów państwowych

Tekst do ćwiczeń 3–7

1
Ksenofont Obrona Sokratesa przed sądem

Co to ma znaczyć? Dopiero teraz płaczecie? A nie wiedzieliście od dawna, że już w chwili, kiedy się urodziłem, natura skazała mnie na śmierć? Gdybym zresztą ginął przedwcześnie, kiedy dopiero miałbym opływać we wszelką pomyślność, jasne, że wtedy i ja, i każdy, kto jest dla mnie życzliwy, musiałby się smucić; ale jeżeli odchodzę z życia, w którym czekają mnie tylko cierpienia, więc wszyscy, jak sądzę, powinniście się radować, że mi się los tak szczęśliwie układa.
A był tam obecny Apollodoros, jego gorący zwolennik, poza tym człowiek prostego ducha, który powiedział: To jednak, Sokratesie, napawa mnie największą goryczą, że zginiesz niesprawiedliwie. W odpowiedzi na to Sokrates miał go pogłaskać po głowie i wyrzec te słowa: Jakże to, najdroższy Apollodorze? A ty byś chciał, żebym zginął sprawiedliwie? i uśmiechnął się przy tym.

cw Źródło: Ksenofont, Obrona Sokratesa przed sądem, [w:] Irena Krońska, Sokrates, Warszawa 2001, s. 173.
RtJp1GYJSl14U1
Ćwiczenie 3
Sokrates twierdzi w tekście, że Możliwe odpowiedzi: 1. wyrok jest niesprawiedliwy., 2. należy podporządkować się prawu., 3. w jego przypadku śmierć jest dobra., 4. ginie sprawiedliwie.
Ćwiczenie 4
Rh39ULr0czG8d1
Zaznacz w tekście argument, którego Sokrates używa, by przekonać swoich uczniów, że nie ma słuszności, nie uciekając przed wyrokiem śmierci. Co to ma znaczyć? Dopiero teraz płaczecie? A nie wiedzieliście od dawna, że już w chwili, kiedy się urodziłem, natura skazała mnie na śmierć? Gdybym zresztą ginął przedwcześnie, kiedy dopiero miałbym opływać we wszelką pomyślność, jasne, że wtedy i ja, i każdy, kto jest dla mnie życzliwy, musiałby się smucić; ale jeżeli odchodzę z życia, w którym czekają mnie tylko cierpienia, więc wszyscy, jak sądzę, powinniście się radować, że mi się los tak szczęśliwie układa.
A był tam obecny Apollodoros, jego gorący zwolennik, poza tym człowiek prostego ducha, który powiedział:
- To jednak, Sokratesie, napawa mnie największą goryczą, że zginiesz niesprawiedliwie. - W odpowiedzi na to Sokrates miał go pogłaskać po głowie i wyrzec te słowa:
- Jakże to, najdroższy Apollodorze? A ty być chciał, żebym zginął sprawiedliwie? - i uśmiechnął się przy tym.
R1dyHvxqoijU8
Co to ma znaczyć? Dopiero teraz płaczecie? A nie wiedzieliście od dawna, że już w chwili, kiedy się urodziłem, natura skazała mnie na śmierć? Gdybym zresztą ginął przedwcześnie, kiedy dopiero miałbym opływać we wszelką pomyślność, jasne, że wtedy i ja, i każdy, kto jest dla mnie życzliwy, musiałby się smucić; ale jeżeli odchodzę z życia, w którym czekają mnie tylko cierpienia, więc wszyscy, jak sądzę, powinniście się radować, że mi się los tak szczęśliwie układa. A był tam obecny Apollodoros, jego gorący zwolennik, poza tym człowiek prostego ducha, który powiedział: - To jednak, Sokratesie, napawa mnie największą goryczą, że zginiesz niesprawiedliwie. - W odpowiedzi na to Sokrates miał go pogłaskać po głowie i wyrzec te słowa: - Jakże to, najdroższy Apollodorze? A ty być chciał, żebym zginął sprawiedliwie? - i uśmiechnął się przy tym. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 5

Wyraź powyższy argument własnymi słowami. Czy cię przekonuje?

RRcg5z8XIfR9R
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6

Dlaczego lepiej jest zginąć niesprawiedliwie niż sprawiedliwie, jak mówi Sokrates Apollodorowi? W swojej odpowiedzi odwołaj się do poglądów etycznych Sokratesa oraz przykładu postawy etycznej, jaką reprezentował.

RNeLfmtxMdEVf
(Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 7

Oceń postawę Sokratesa wobec wyroku śmierci. W odpowiedzi możesz uwzględnić różne punkty widzenia. Za każdym razem wskaż kryterium, na którym opiera się twoja ocena.

RRPnjhy1s3IUZ
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Jak powiedział profesor Leszek Kołakowski: ten, kto każe bez zróżnicowania czcić tradycję jako taką, przekazaną w tradycji domniemaną mądrość jako taką, ten powinien uznać, że słusznie Sokrates został na śmierć skazany. Dlaczego właśnie tradycjonaliści powinni poprzeć wyrok śmierci na Sokratesa?

RJrr0pgU35tRi
(Uzupełnij).