Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z materiałami źródłowymi i wykonaj polecenia.

R11N5D6TxPjL2
Nagranie dźwiękowe lekcji pod tytułem „Dwa tysiące słów”. Odezwa czechosłowackich intelektualistów, 27 listopada 1968 r.
Źródło: „Dwa tysiące słów”. Odezwa czechosłowackich intelektualistów, 27 listopada 1968 r., [w:] A. Patek, Z. Zblewski, Polska i świat w latach 1918-1993. Teksty źródłowe, komentarze i zagadnienia do historii w szkole średniej, Kraków 1998, s. 252–254.
Polecenie 2

Wyjaśnij, jakiego wydarzenia dotyczył ten dokument.

RHHWSfxBfE3YE
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Polecenie 3

Rozważ, czy odezwa miała charakter antykomunistyczny.

R1NGATk2uy4Mt
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.