Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
21
Ćwiczenie 1

Wyjaśnij, jakie znaczenie dla zmiany stosunku strat floty alianckiej bądź neutralnej i niemieckiej miało zastosowanie taktyki, widocznej na fotografii.

Wyjaśnij, jakie znaczenie dla zmiany stosunku strat floty alianckiej bądź neutralnej i niemieckiej miało zastosowanie taktyki, która przedstawiona jest w opisie fotografii.

Liczba zatopionych statków państw sprzymierzonych i neutralnych oraz niemieckich U‑Bootów w latach 1939‑45.

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

Statki alianckie

i neutralne

211

1059

1299

1644

597

205

105

U‑Booty

9

24

37

87

237

243

151

tabela Źródło: A. Zielińska, J. Klaczkow, Zrozumieć przeszłość. Dzieje najnowsze po 1939 roku, Warszawa 2015, s. 33.

R1PmF9kciGe2s
Fotografia wojenna, 1944 rok
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
RZjQa2XNnTev5
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
31
Ćwiczenie 2

Wyjaśnij związek pomiędzy wskazanymi w tekście pierwszym ustaleniami jałtańskimi a terminem zrzucenia bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki.

Z ustaleń konferencji w Jałcie, 4-11 lutego 1945 roku

Stalin zobowiązał się do przystąpienia w dwa do trzech miesięcy po kapitulacji Niemiec do wojny z Japonią, w zamian za co otrzymał obietnicę m. in. utrzymania status quo w Mongolii Zewnętrznej, przywrócenia praw utraconych przez Rosję w 1904 roku, dotyczących Południowego Sachalinu i Portu Arthur, oraz przejęcie przez ZSRR Wysp Kurylskich.

stalin2 Źródło: Z ustaleń konferencji w Jałcie, 4-11 lutego 1945 roku, dostępny w internecie: historiamniejznanaizapomniana.wordpress.com [dostęp 16.06.2020 r.].
RoKHEYEgVKKAT
Fotografia wykonana w czasie jednej z konferencji Wielkiej Trójki
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
Końcowa faza wojny na Pacyfiku

Ostateczny plan obrony terytorium Japonii, „Operacja Decyzja”, przewidywał użycie 10 tys. samolotów samobójczych (…), 53 dywizje piechoty i 25 brygad; 2 mln 350 tys. wyszkolonych żołnierzy miało walczyć na plażach przy wsparciu 4 mln cywilnych pracowników armii i marynarki oraz 28 mln milicji cywilnej. W skład uzbrojenia miały wchodzić m.in. bambusowe włócznie, łuki i strzały. (…) Dowódcy wojsk alianckich obliczali, że jeśli inwazja na Japonię będzie konieczna, to muszą się spodziewać po swojej stronie około miliona zabitych i rannych. A ilu straciłoby życie po stronie japońskiej? Przyjmując za podstawę obliczeń dotychczasowy stosunek strat, byłaby to liczba rzędu 10‑20 mln. (…) Drugą bombę, plutonową, zrzucono 9 sierpnia, nie na pierwotnie wyznaczony cel (którego pilot nie mógł znaleźć), ale na alternatywny. Przez okrutną ironię losu stało się nim chrześcijańskie miasto Nagasaki, ośrodek oporu przeciw shinto. Zginęło tego dnia 74800 osób.

plan Źródło: Końcowa faza wojny na Pacyfiku, [w:] P. Johnson, Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych, Warszawa 1992, s. 568–569.

Czy daty zrzucenia bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki były przypadkowe czy zaplanowane? Odpowiedź uzasadnij.

Rn6EKUeSAacjy
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).

Oceń słuszność decyzji prezydenta Harry’ego Trumana o wykorzystaniu broni nuklearnej przeciwko Japonii.

RWRkFtv0BA0w8
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.

Rozstrzygnij, czy fotografia została wykonana podczas konferencji, do której odnosi się tekst pierwszy. Odpowiedź uzasadnij.

R16TTsLcBORRQ
Rozstrzygnięcie: (Uzupełnij). Uzasadnienie: (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 3

Wyjaśnij znaczenie przedstawionych w źródle korytarzy powietrznych w kontekście sytuacji w Berlinie w latach 1948‑49.

Źródło. Korytarze powietrzne pomiędzy zachodnimi strefami okupacyjnymi a Berlinem Zachodnim

RNvop10cT7HrP
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Rt2zzWkKQjCGL
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
RuzcT7kyuxo3M
Wydarzenie, do którego odnosi się źródło, miało miejsce przed: Możliwe odpowiedzi: 1. podpisaniem pokoju paryskiego pomiędzy aliantami a sojusznikami III Rzeszy., 2. kryzysem sueskim., 3. ustanowieniem Międzynarodowego Trybunału Wojskowego., 4. proklamowaniem niepodległości Indii.
R58ExNqiVj9JC
Wybierz poprawne dokończenie zdania. Wydarzenie, do którego odnosi się źródło, miało miejsce przed: Możliwe odpowiedzi: 1. podpisaniem pokoju paryskiego pomiędzy aliantami a sojusznikami III Rzeszy., 2. kryzysem sueskim., 3. ustanowieniem Międzynarodowego Trybunału Wojskowego., 4. proklamowaniem niepodległości Indii.
31
Ćwiczenie 4

Wyjaśnij wymowę propagandową źródła, odwołując się do elementów graficznych.

Zapoznaj się z opisem źródła i wyjaśnij jego wymowę propagandową.

R1XU0CvF5wEcY
„Plan Marshalla”, sowiecka satyra propagandowa z 1951 roku
Źródło: dostępny w internecie: cvce.eu [dostęp 16.06.2020 r.].
RH8pWpccH1fFF
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.

Wyjaśnij, z czego wynikał sposób wartościowania Planu Marshalla, przedstawiony w źródle.

R1IUbKB4o2mQ6
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
31
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się ze źródłami, a następnie wykonaj polecenia.

Deklaracja Zgromadzenia Ogólnego ONZ na temat praw krajów i narodów kolonialnych, 1960 rok

Wszystkie narody mają prawo do samostanowienia; na mocy tego prawa określają według własnej woli swój status polityczny i swobodnie rozwijają swe życie gospodarcze, społeczne i kulturalne. Niedostateczne przygotowanie polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne nie powinno w żadnym wypadku stanowić pretekstu do zwlekania z przyznaniem niepodległości.

deklaracja Źródło: Deklaracja Zgromadzenia Ogólnego ONZ na temat praw krajów i narodów kolonialnych, 1960 rok, [w:] A. Patek, Z. Zblewski, Polska i świat w latach 1918-1993. Teksty źródłowe, komentarze i zagadnienia do historii w szkole średniej, Kraków 1998, s. 230.
Problemy państw afrykańskich w okresie dekolonizacji

Na początku lat osiemdziesiątych wszystkie kraje, które niedawno zyskały niepodległość – z wyjątkiem Wybrzeża Kości Słoniowej, Kenii i trzech krajów roponośnych: Algierii, Libii – Nigerii – były biedniejsze niż w czasach kolonialnych. Niektóre w ogóle odeszły od gospodarki rynkowej. (…) Wojny, „nagłe wypadki” i zamykanie granic zerwały powiązania drogowe i kolejowe. Nie odnawiano taboru kolejowego. Drogi uległy zniszczeniu. Szlaki drogowe wracały do stanu z lat dziewięćdziesiątych XIX wieku (…). Podejrzewano, że ten upadek komunikacji wychodzi na korzyść rządom autorytarnym unieruchamiając krytykę, większość bowiem rządów w Afryce utrzymuje sieci transportu i komunikacji wojskowej wyłącznie do swego użytku (…).

problemy Źródło: Problemy państw afrykańskich w okresie dekolonizacji, [w:] P. Johnson, Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych, Warszawa 1992, s. 718–719.
RTJGasGFugIQ2
Afryka w okresie dekolonizacji
Źródło: Contentplus.sp. z o.o. na podstawie Yves6, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

Na podstawie mapy udowodnij, że dekolonizacja miała charakter nagły i gwałtowny.

R16p5R6F4xuZj
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.

Wyjaśnij, jakie zagrożenia mogły wynikać z przyjętego przez ONZ modelu dekolonizacji.

RLWeRWS1Kk0nE
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
21
Ćwiczenie 6

Wykaż propagandowy charakter plakatu, odwołując się do elementów graficznych i kontekstu historycznego.

Źródło. Polski plakat propagandowy

R1DGjhelQggFr
Źródło: dostępny w internecie: webme.com.
R1dqsIj3juolY
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R1YmL2UI1UaQ8
Plakat został wydany przed: Możliwe odpowiedzi: 1. zwycięstwem komunistycznej rewolucji w Chinach;, 2. przejęciem władzy w Indonezji przez Ahmeda Sukarno;, 3. rozpoczęciem „brudnej wojny” w Indochinach;, 4. śmiercią Józefa Stalina.
R1NdtUyXAJnN6
Wybierz poprawne dokończenie zdania. Plakat został wydany przed: Możliwe odpowiedzi: 1. zwycięstwem komunistycznej rewolucji w Chinach;, 2. przejęciem władzy w Indonezji przez Ahmeda Sukarno;, 3. rozpoczęciem „brudnej wojny” w Indochinach;, 4. śmiercią Józefa Stalina.
111
Ćwiczenie 7

Wyjaśnij, w jaki sposób kult jednostki spełniał funkcję kontrolną wobec społeczeństwa komunistycznych Chin.

Rzd3yeFV6mn0l
„Opera rewolucyjna”
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
Życie w Chińskiej Republice Ludowej w okresie „rewolucji kulturalnej”

Ta inwazja Partii we wszystkie dziedziny życia była istotą procesu, zwanego przechodzeniem przez reformę. (…) Co tydzień odbywało się spotkanie tzw. badania myśli tych, którzy przyłączyli się do rewolucji. Każdy krytykował samego siebie za niewłaściwe myśli i był krytykowany przez innych. Na tych spotkaniach dominowali małostkowi i pełni poczucia własnej racji ludzie, tutaj dający ujście zawiści i frustracji; ci, którzy pochodzili ze wsi, atakowali tych, którzy mieli burżuazyjne pochodzenie. Zasada głosiła, że trzeba się reformować tak, by upodabniać się do ludzi ze wsi, gdyż ta rewolucja była ich rewolucją. Odwoływano się do poczucia winy wykształconych ludzi, gdyż żyli w lepszych warunkach niż wieśniacy i w samokrytyce to zaznaczano. Spotkania były ważnym środkiem komunistycznej kontroli. Eliminowały sferę prywatną i zabierały cały wolny czas. (…) Komórka partyjna mamy przesłuchiwała ją tydzień po tygodniu, zmuszając do składania niekończących się samokrytyk. (…) Na koniec wszystkiego towarzysze mamy głosowali przeciwko przyznaniu jej pełnego członkostwa Partii. Wpadła w głęboką depresję. Była tak oddana rewolucji – nie mogła zaakceptować, że rewolucja jej nie chce. (…)
Codzienne czytanie gazet przekształciło się w recytację i uczenie się na pamięć z dzieła pt. „Cytaty z Przewodniczącego Mao” (…). Wszyscy dostali egzemplarze i powiedziano nam, żebyśmy strzegli książeczki jak źrenicy oka. Każdego dnia unisono śpiewaliśmy ustępy z niej, w kółko i w kółko.

zycie Źródło: Życie w Chińskiej Republice Ludowej w okresie „rewolucji kulturalnej”, [w:] J. Chang, Dzikie Łabędzie, Warszawa 1996, s. 146–147.
R1BttSQKCUvGH
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).

Wyjaśnij charakter zmian tematycznych w chińskiej sztuce w omawianym okresie.

R1dNr6LswJFXV
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 8

Rozstrzygnij, czy oba źródła odnoszą się do tego samego wydarzenia. Odpowiedź uzasadnij.

RrBuK6vgFVax6
Izraelscy żołnierze podczas walk na Synaju
Źródło: יחזקאל (חזי) רחמים, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 2.0.
R1aZN4phxKF3F
Palestyński plakat propagandowy
Źródło: Ayman Bardaweel, Wikimedia Commons, licencja: CC BY 3.0.
Rp4BzKoJ4tzs9
Rozstrzygnięcie: (Uzupełnij). Uzasadnienie: (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 9

Wyjaśnij, do jakiego problemu w stosunkach międzynarodowych odwołuje się rysunek.

R18b9ZuZAnt4N
Amerykański rysunek satyryczny.
Napis nad obrazkiem: Nie staniesz się bogaty. Uczestniczysz teraz w wyścigu zbrojeń!
Źródło: dostępny w internecie: hti.osu.edu, domena publiczna.
R1eV6QdC31WBo
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).