Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Harpagon opisany przez Moliera jest śmieszny, ale swoim postępowaniem krzywdzi ludzi, którzy go otaczają. Zastanów się, czy teza, że Harpagon to człowiek zły, jest uprawniona. Sformułuj dwa argumenty za lub przeciwko niej.

R9z62FANNBe2E
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Wróć do pytania postawionego w temacie pracy: Jak bardzo pieniądze mogą zniszczyć człowieka? Zastanów się i odpowiedz, kogo dotyczy to pytanie.

R9z62FANNBe2E
(Uzupełnij).
R2eS9EE8baI3C
Nagranie dźwiękowe dotyczące konstruowania pracy, część druga.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1

Przypomnij sobie inne postaci literackie lub filmowe, których losy zostały zdeterminowane przez wartości materialne. Opisz, jakie cechy łączą tych bohaterów z Harpagonem?

uzupełnij treść
Ćwiczenie 2

Sformułuj wnioski w kontekście tematu pracy. Możesz odwołać się do czasów współczesnych. Zdecyduj, czy przesłanie sztuki Moliera jest dziś aktualne.

uzupełnij treść