Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z audiobookiem, zwracając uwagę na inne, poza bezrobociem, patologiepatologia patologie rynku pracy. Skonfrontuj tezy przedstawione w nagraniu z opiniami przedsiębiorców na temat młodych pracowników.

R1IbNZxW4MFCQ
Nagranie dźwiękowe lekcji pod tytułem Postpandemiczny i sprekaryzowany rynek pracy w Polsce.
Oprac. na podst.: Nierówne rytmy zmian świata pracy – rozmowy socjologów w czasie epidemii, ath.bielsko.pl [dostęp: 18.03.2021].
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
RCKNWJ0DVo2It
Planowana ścieżka kariery: (Uzupełnij) Szanse: (Uzupełnij) Zagrożenia: (Uzupełnij) Moje mocne strony: (Uzupełnij) Moje słabe strony: (Uzupełnij) Inne: (Uzupełnij).

Słownik

de facto
de facto

(z łac. według faktów); faktycznie, w rzeczywistości

de iure
de iure

(z łac. według prawa); jest to określenie stanu rzeczy zgodnego z normą prawną; często stosowane jako przeciwieństwo de facto – stanu faktycznego

kategoria społeczna 
kategoria społeczna 

zbiór jednostek wyodrębniony ze zbiorowości ze względu na cechę odróżniającą je od innych jednostek; cecha ta musi być ważna pod względem społecznym, a jednostki muszą posiadać poczucie odrębności ze względu na tę cechę

klasa społeczna
klasa społeczna

segment społeczeństwa, do którego zaliczamy jednostki pozostające w podobnym położeniu społecznym warunkowanym własnością; dotyczy to zwłaszcza posiadania środków produkcji)

patologia 
patologia 

(z gr. pathos – choroba, cierpienie oraz logos – wiedza, nauka); nauka o cierpieniu; patologią społeczną określa się zjawiska, które naruszają normy i wartości, wywołujące potępienie społeczne zbiorowości lub całego społeczeństwa i wywołujące społeczne działania mające ograniczyć, likwidować, przeciwdziałać  zjawiskom

prekariat 
prekariat 

kategoria społeczna (lub według niektórych socjologów: klasa społeczna), która powstała na współczesnych rynkach pracy; należące do niej jednostki charakteryzuje niepewność ich sytuacji ekonomicznej wynikająca z elastycznych form zatrudnienia; w związku z tym ich dochody są niestabilne, sytuacja niepewna a ponadto nie korzystają z żadnych świadczeń wynikających ze stałego zatrudnienia; do kategorii tej zalicza się także tych pracowników, którzy mając pracę etatową, wykonują pracę niskiej jakości, nisko płatną, taką, która nie pozwala się im utrzymać na przeciętnym poziomie

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida