Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Odpowiedz na trzy pytania dotyczące twoich oczekiwań co do przyszłej pracy zawodowej i swojej sytuacji na rynku pracy. Wariant „trudno powiedzieć” wybierz tylko wtedy, gdy rzeczywiście nie potrafisz się zdecydować na żadną z pozostałych odpowiedzi.

R1UuI8XFVlxEv
Ćwiczenie 1
Jakie są twoje oczekiwania względem państwa i jego roli w zapewnieniu ci utrzymania? Zaznacz wszystkie opcje, z którymi się zgadzasz. Możliwe odpowiedzi: 1. Oczekuję od państwa, że pomoże mi znaleźć pracę, jeżeli byłaby taka potrzeba., 2. Oczekuję od państwa pomocy socjalnej, która pozwoli mi całkowicie pokryć koszty życia w sytuacji, gdy nie będę mógł/mogła znaleźć pracy., 3. Oczekuję od państwa pomocy w finansowaniu mojej nauki lub szkoleń., 4. Nie oczekuję niczego od państwa.
Oprac. na podst. Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań. Kwiecień 2019, PARP, Warszawa 2019, s. 9.
R1Wi3pzrCIqFS
Ćwiczenie 2
Jakie są twoje oczekiwania względem państwa i jego roli w zapewnieniu ci utrzymania? Możliwe odpowiedzi: 1. Oczekuję od państwa, że pomoże mi znaleźć pracę, jeżeli byłaby taka potrzeba., 2. Oczekuję od państwa pomocy socjalnej, która pozwoli mi całkowicie pokryć koszty życia w sytuacji, gdy nie będę mógł/mogła znaleźć pracy., 3. Oczekuję od państwa pomocy w finansowaniu mojej nauki lub szkoleń.
Oprac. na podst. Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań. Kwiecień 2019, PARP, Warszawa 2019, s. 9.
RkVF1bSKGqZnS
Ćwiczenie 3
Jakie są twoje oczekiwania co do stabilności zatrudnienia? Czy… Możliwe odpowiedzi: 1. zależy ci na umowie o pracę na czas nieokreślony, nawet jeżeli wiązałoby się to z dużo niższym wynagrodzeniem netto niż w przypadku innych form zatrudnienia?, 2. wolisz bardziej stabilne miejsce pracy z mniejszym wynagrodzeniem netto niezależnie od rodzaju umowy?, 3. trudno powiedzieć
Oprac. na podst. Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań.Kwiecień 2019, PARP, Warszawa 2019, s. 10.
R1JfWFetz7gGT
Ćwiczenie 4
Jakie są twoje oczekiwania finansowe co do zarobków w przyszłej pracy? Możliwe odpowiedzi: 1. poniżej średniej krajowej, 2. chociaż równowartość, ale nie więcej niż dwukrotność średniej krajowej, 3. między dwukrotnością a trzykrotnością średniej krajowej, 4. ponad trzykrotność średniej krajowej
Oprac. na podst. Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań.Kwiecień 2019, PARP, Warszawa 2019, s. 10.
bg‑violet

Porównaj swoje odpowiedzi z propozycjami innych uczniów. Czy między waszymi odpowiedziami były duże rozbieżności?

Ćwiczenie 5
R16Q6Uaod9EDa
Czym jest praca: możliwością czy koniecznością? Dobrodziejstwem czy utrapieniem? W jakich okolicznościach? Dlaczego? (Uzupełnij). Jakie dostrzegasz pozytywne i negatywne konsekwencje regulacji rynku pracy przez państwo? (Uzupełnij). Czy pomysł minimalnego dochodu dla każdego obywatela bez względu na to, czy pracuje, czy nie, można uznać za sensowny? (Uzupełnij). Jak twoim zdaniem czuje się człowiek pozbawiony możliwości pracy? Dokonaj w miarę pełnej charakterystyki jego sytuacji we wszystkich wymiarach, które dostrzegasz. (Uzupełnij).
bg‑violet

Przedyskutuj swoje odpowiedzi z koleżankami i kolegami z klasy. Przeanalizuj, czy wasze rozwiązania bardzo się różnią. Ustalcie wspólnie, z czego to wynika.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida