Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1
Zapoznaj się z treścią audiobooka i odpowiedz na pytanie, jakie były główne tezy, na których Hitler oparł swoją ideologię.
Zapoznaj się z treścią audiobooka i odpowiedz na pytanie, jakie były główne tezy, na których Hitler oparł swoją ideologię.
R1Wm6wpEy5Jjp
(Uzupełnij).
R1NieDZQ2buFH
Nagranie dźwiękowe: Norman Davies Europa.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., 2001, licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 2

Wynotuj cechy ideologii nazistowskiej, o których pisze Norman Davies.

RhfvhLdD14ZZW
(Uzupełnij).
RpzxiWq2ogU7b
Ćwiczenie 1
Które z poniżej wymienionych założeń nie są charakterystyczne dla ideologii nazistowskiej? Możliwe odpowiedzi: 1. równość kobiet i mężczyzn, 2. równość ludzi wszystkich ras, 3. polityczno‑prawny obowiązek posłuszeństwa wobec dyktatora, 4. wyższość rasy aryjskiej nad innymi rasami, 5. wolność tworzenia związków i stowarzyszeń, 6. odebranie Żydom wszelkich przywilejów i obywatelstwa
1
Ćwiczenie 2

Przeczytaj fragment Mein Kampf Hitlera. Nazwij jego stanowisko. Jakimi przesłankami kierował się, by stworzyć swoją ideologię?

Zapoznaj się z fragmentem Mein Kampf Adolfa Hitlera. Nazwij jego stanowisko. Jakimi przesłankami kierował się, by stworzyć swoją ideologię?

Adolf Hitler Mein Kampf. Część I: Obrachunek

Istnieje niezliczona ilość przykładów w historii pokazujących z przerażającą szczerością, jak ciągle aryjska krew miesza się z krwią „gorszych ludzi” i w rezultacie prowadzi do końca kultury zachowania rasy. Północna Ameryka, której ludność składa się w przeważającej części z elementu germańskiego i małym stopniu zmieszanego z gorszą, kolorową ludnością, pokazuje człowieka i kulturę całkowicie odmienną od tej ze Środkowej i Południowej Ameryki, tworzonej przez ludzi głównie pochodzenia romańskiego. Ich krew w dowolny sposób była mieszana z krwią tubylców. Biorąc powyższe za przykład, jasno rozpoznamy efekty mieszania ras. Człowiek pochodzenia germańskiego na kontynencie amerykańskim, utrzymując czystość rasy, podniósł się do roli pana i pozostanie panem tak długo, jak długo nie dopuści się haniebnego czynu mieszania krwi. Być może idea pacyfistyczna jest zupełnie dobrą ideą w tych przypadkach, kiedy człowiek jako najwyższa istota zupełnie podbije i opanuje świat, aby stać się jego wyłącznym panem. Wówczas ta zasada, pod warunkiem stosowania jej w praktyce, nie przyciągnie mas ludzkich. Tak więc najpierw walka, a później pacyfizm.

hit Źródło: Adolf Hitler, Mein Kampf. Część I: Obrachunek, Krosno 1992.
RGQTWMNkOU9n7
(Uzupełnij).
1
Polecenie 3

Na podstawie lekcji oraz innych, wiarygodnych źródeł uzupełnij mapę myśli. Jakie elementy nazizmu udało ci się zidentyfikować na początku lekcji? Które z nich udało ci się rozpoznać we fragmencie Mein Kampf? Zapisz swoje wnioski w formie notatki.

RgDxPCYWCwcZ51
Mapa myśli. Lista elementów:
 • Nazwa kategorii: Nazizm
  • Elementy należące do kategorii Nazizm
  • Nazwa kategorii: Poglądy
   • Elementy należące do kategorii Poglądy
   • Nazwa kategorii:
   • Nazwa kategorii:
   • Nazwa kategorii:
   • Koniec elementów należących do kategorii Poglądy
  • Nazwa kategorii: Zachowanie
  • Nazwa kategorii: Przykłady z historii
   • Elementy należące do kategorii Przykłady z historii
   • Nazwa kategorii: Postaci
   • Nazwa kategorii: Wydarzenia
   • Koniec elementów należących do kategorii Przykłady z historii
  • Nazwa kategorii: Przykłady z kultury
   • Elementy należące do kategorii Przykłady z kultury
   • Nazwa kategorii: Literatura
   • Nazwa kategorii: Film
   • Koniec elementów należących do kategorii Przykłady z kultury
  • Nazwa kategorii: Idee przeciwstawne
  • Koniec elementów należących do kategorii Nazizm
RVgrXaWrplgQO
(Uzupełnij).