Polecenie 1

Zapoznaj się z materiałami źródłowymi i wykonaj polecenia.

R1GurbMdEBELu
Nagranie dźwiękowe lekcji pod tytułem Mateusz Machaj, Kryzys 1929‑33, czyli największy przekręt w historii świata.
Źródło: M. Machaj, Kryzys 1929-33, czyli największy przekręt w historii świata, dostępny w internecie: prokapitalizm.pl [dostęp 26.06.2018 r.].
Polecenie 2

Rozstrzygnij, czy autor odnosi swoje zarzuty do programu New Deal Franklina D. Roosevelta. Odpowiedź uzasadnij.

ReneRgUb4a0MZ
Rozstrzygnięcie: (Uzupełnij). Uzasadnienie: (Uzupełnij).
Polecenie 3

Wyjaśnij, dlaczego – według autora – interwencjonizm prowadzi do przedłużenia kryzysu.

RLys074zlDxqd
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 4

Wyjaśnij, jakie dwa czynniki – zdaniem autora – umożliwiły Mussoliniemu przejęcie władzy we Włoszech.

R1E831LsBMKx5
Nagranie dźwiękowe lekcji pod tytułem Triumf faszyzmu we Włoszech.
Źródło: Triumf faszyzmu we Włoszech, [w:] P. Johnson, Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych, Warszawa 1992, s. 129–133.
R6qfhJlvJqZUK
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.