Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z nagraniem. Zwróć uwagę (zanotuj), w jaki sposób traktowane są przyczyny i skutki pustynnienia oraz jakie działania zapobiegawcze są przewidziane do realizacji w celu uchronienia Polski przez pustynnieniem.

RbTgaG9JZy8HA
(Uzupełnij).
Ra978mWLLQMXJ
Nagranie dźwiękowe dotyczące zagrożenia pustynnieniem w Polsce.
Łukasz Kudlicki, Zagrożenie pustynnieniem w Polsce, kwartalnik „Bezpieczeństwo Narodowe”, 2006 nr 1, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, s. 201–211.
Polecenie 2

Znając tekst e‑materiału i audiobooka, spróbuj odpowiedzieć na kilka pytań. Jeżeli sprawi ci to trudność, skorzystaj z innych źródeł informacji.

  1. Czy Polska jest zagrożona procesami pustynnienia?

  2. Na czym polega pustynnienie w Polsce?

  3. Czy przyczyną są czynniki naturalne, czy antropogeniczne i na czym polega ich wpływ?

  4. Jakie działania powinny być w Polsce podjęte w celu zapobiegania procesom pustynnienia?

  5. Co jeszcze można zrobić?

R4WKQeHQ1w4LK
(Uzupełnij).