Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Odpowiedz na trzy pytania, wybierając jedną z zaproponowanych odpowiedzi. Wariant „trudno powiedzieć” wybierz tylko wtedy, gdy rzeczywiście nie potrafisz się zdecydować na żaden z pozostałych wariantów.

R1UHLuqwJ32ti
Ćwiczenie 1
Jak sądzisz, w jakim stopniu wyniki badań opinii publicznej na tematy społeczne i polityczne są przydatne dla ludzi nauki badającym nasze społeczeństwo? Możliwe odpowiedzi: 1. w wysokim stopniu, 2. w średnim stopniu, 3. w niskim stopniu, 4. w ogóle nie są przydatne, 5. trudno powiedzieć
Oprac. na podst.: Polacy o sondażach i ich znaczeniu, Komunikat z badań CBOS nr BS/135/2010, s. 3.
Rx8iiPX4Q9cqH
Ćwiczenie 2
Jak sądzisz, w jakim stopniu wyniki badań opinii publicznej na tematy społeczne i polityczne są przydatne dla rządzących sprawujących władzę? Możliwe odpowiedzi: 1. w wysokim stopniu, 2. w średnim stopniu, 3. w niskim stopniu, 4. w ogóle nie są przydatne, 5. trudno powiedzieć
Oprac. na podst.: Polacy o sondażach i ich znaczeniu, Komunikat z badań CBOS nr BS/135/2010, s. 3.
RDTyysItdDQxe
Ćwiczenie 3
Jak sądzisz, w jakim stopniu wyniki badań opinii publicznej na tematy społeczne i polityczne są przydatne dla przeciętnych obywateli? Możliwe odpowiedzi: 1. w wysokim stopniu, 2. w średnim stopniu, 3. w niskim stopniu, 4. w ogóle nie są przydatne, 5. trudno powiedzieć
Oprac. na podst.: Polacy o sondażach i ich znaczeniu, Komunikat z badań CBOS nr BS/135/2010, s. 3.
bg‑lime

Porównaj swoją odpowiedź z propozycjami innych uczniów. Czy między waszymi odpowiedziami były duże rozbieżności?

Ćwiczenie 4
Rd46gQZJ8r1za
Jakimi informacjami, których udzielają obywatele, odpowiadając na pytania sondażowe, może być zainteresowany socjolog, jakimi polityk, a jakimi zwykły obywatel? (Uzupełnij). Czy wysondowanie cudzej opinii wystarczy, by wiedzieć, co ten ktoś naprawdę myśli? (Uzupełnij). Czy wysondowanie cudzej opinii na temat planowanego zachowania (działania) wystarczy, by wiedzieć, co ten ktoś zrobi tak naprawdę? (Uzupełnij). Jak należy ocenić słuszność zakazu publikowania wyników sondaży przedwyborczych w czasie ciszy wyborczej? Jak tę ocenę można uzasadnić, aby przekonać do niej innych (mających opinię przeciwną)? (Uzupełnij).
bg‑lime

Przedyskutuj swoje odpowiedzi z koleżankami i kolegami z klasy. Przeanalizuj, czy wasze rozwiązania bardzo się różnią. Ustalcie wspólnie, z czego to wynika.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida